21 ruj 2023

5 korisnih vještina koje bi svaki zaposlenik trebao imati i zašto

Globalizacija i digitalizacija promijenile su način na koji poslujemo, radimo i mislimo. Interdisciplinarnost i cjeloživotno učenje su tako postali imperativi koji osiguravaju praćenje trendova i napredak. Svaki manager/zaposlenik trebao bi posjedovati cijeli set vještina kako bi pravovremeno i kvalitetno odgovorio zahtjevima tržišta. Donosimo pregled vještina koje su cijenjene kod svakog zaposlenika/managera i odgovaramo zašto su danas važnije nego prije.

  1. Komunikacijske i prezentacijske vještine

Bilo da je riječ o poslovnom sastanku, prezentaciji novih ideja ili rezultata, razgovoru za posao, prodajnoj prezentaciji ili prezentaciji na stručnoj konferenciji, komunikacijske vještine koje obuhvaćaju kako pisanu tako i govornu izvedbu ključ su uspjeha. U poslovnome svijetu kada konkurencija postaje sve jača, nezamislivo je nepoznavanje osnovnih pravila javnoga govorenja ili držanja prezentacija. O kojem god području da se radi, poznavanje pravila javnoga govorenja i kvalitetno držanje (i izrada) prezentacija karakteristike su koje poslodavci nadasve cijene. Nasreću, uspješno prezentiranje i javno govorenje vještine su koje se mogu naučiti i izbrusiti. Na što je osim na prilagodbu sadržaja publici i formatu prezentacije važno obratiti pažnju? Kako uspješno prezentirati? Kako samopouzdano javno nastupati? Koliko je važna neverbalna komunikacija i kako ju prilagoditi javnom govoru? Ovo su samo neka od pitanja koja je potrebno razumjeti i svladati kako bi dojam prezentacije ili govora bio što bolji. Predavačica i komunikacijska stručnjakinja dr. sc. Zdravka Biočina može u tome pomoći svojim edukacijama Uvjerljiva govorna izvedba i Prezentacijom do uspjeha.

  1. Osnove poslovnih financija

Snalaženje u svijetu financija, poznavanje osnovne financijske terminologije i financijskih pojmova koji osiguravaju nesmetan rad poduzeća neizbježne su vještine bez kojih je teško cjelovito pristupiti radu i razvoju poduzeća. Bez poznavanja i razumijevanja pojmova kao što su financijski izvještaji, bilanca, novčani tijek i račun dobiti i gubitka nije moguće sudjelovati u donošenju važnih odluka koje određuju smjer poslovanja kompanije. Financije i financijski pojmovi ne bi trebali biti bauk. Svi bi zaposlenici bez obzira na primarno područje djelovanja trebali imati osnove financijske pismenosti  i razumijevanje temeljnih financijskih pojmova kako bi razumjeli funkcioniranje poduzeća u cjelini. Dr. Dino Ivan Dogan, stručnjak za poslovno savjetovanje, financije, controlling, logistiku i financije, u svojoj će edukaciji Financije za nefinancijaše objasniti upravo te temeljne pojmove bez kojih je nezamisliv rad bilo kojeg poduzeća i koji će pomoći zaposlenicima razumjeti utjecaj odluka izvan svojeg funkcionalnog područja.

  1. Marketinške vještine

Sinergija svih dijelova poduzeća garantira uspjeh, razvoj i napredak kako samog poduzeća tako i njegovih zaposlenika. Marketingom i marketinškim aktivnostima se dakako bavi odjel marketinga, međutim korisno je da svi zaposlenici budu upućeni u osnove, primjećuju promjene i prepoznaju trendove koji karakteriziraju neko razdoblje. Pandemija je ubrzala digitalizaciju kompanija na svim razinama, a dakako oblikuje i marketinške aktivnosti te naglasak stavlja upravo na digitalni marketing. Važno je stoga da marketinški stručnjaci podjednako kao i ostali zaposlenici prepoznaju rastuću prevlast digitalnoga sadržaja. Tako će marketinški stručnjak dr. sc. Hrvoje Maljak u svojoj edukaciji Utjecaj marketinga u vrijeme covid-19 polaznike osposobiti za izazove kojima je marketing izložen u vrijeme pandemije i pomoći im promijeniti sustav razmišljanja i pogled na marketing kako bi pravilno odgovorili na trendove i aktualnosti iz struke. Dr. sc. Valentina Pirić, profesionalka i stručnjakinja za marketing i management nudi edukaciju Strateško upravljanje marketingom u kojoj će poseban naglasak biti na integriranom upravljanju marketinškim aktivnostima u okviru novonastalih tržišnih i društvenih okolnosti.

  1. Upravljanje u kriznim uvjetima

Krizna vremena test su za sve djelatnike i zaposlenike, ali posebna je odgovornost na rukovodećim odjelima i osobama. Tako vještine vodstva te kvaliteta i stručnost rukovoditelja najbolje dolaze do izražaja u kriznim vremenima. Karakteristika krize je da često dolazi iznenadno i zahtijeva brzo rješavanje i prilagodbu na postojeći problem. Krize su neminovne i upravo je odgovor na krizu ogledalo uspjeha i kvalitete poduzeća. Ono što je bitno je razmišljati unaprijed i osmisliti strategiju kao odgovor na moguće krizne situacije. To zahtijeva dobru pripremu i osposobljavanje stručnog kadra kao i upućenost i zainteresiranost svih zaposlenika poduzeća. MINI MBA Upravljanje u krizi ZŠEM Poslovne akademije najbolje je rješenje i odgovor na krizu i prilagodbu koju zahtjeva digitalizacija, dok će edukacija dr. Dine Ivana Dogana Strategija i krizni management  polaznike osposobiti za transparentno i uspješno upravljanje krizama uz korištenje suvremenih pristupa i alata kriznoga managementa.

  1. Sigurno korištenje internetskih aplikacija i platformi

Porast broja korisnika različitih internetskih aplikacija, platformi i usluga rezultat je digitalizacije i prilagodbe na vrijeme u kojem online poslovanje postaje primarni oblik rada nekog poduzeća. Neizbježno se nameće tema sigurnosti u online okruženju, a zaštita podataka korisnika postaje garancija povjerenja. Sve više privatnih podataka iz različitih segmenata života povjeravamo svakojakim aplikacijama. Kako bi se osobni podaci, kao i web aplikacije i stranice, primjereno osigurali potrebno je poznavanje problema sigurnosti Internet aplikacija. Sigurnost se definira kao stupanj zaštite od opasnosti, gubitka ili kriminalne aktivnosti. To je postupak zaštite internetske stranica i mrežnih usluga od različitih sigurnosnih prijetnji koje iskorištavaju ranjivosti u kodu aplikacije. Danas one organizacije koje ne osiguraju svoje web aplikacije riskiraju da budu napadnute, a to može prouzročiti krađu podataka, kršenje odnosa s klijentima, oduzimanje licenci i mukotrpne pravne postupke. Dr. sc. Alen Šimec u svojoj će edukaciji Sigurnost u online okruženju pomoći polaznicima zaštititi svoju privatnost na internetu, a pokazat će im i kako obaviti sigurnu online kupovinu te kako prepoznati nesigurne i potencijalno opasne aplikacije.

Autor: Bernarda Jurić