09 stu 2021

Influencer marketing (WEBINAR)

Opis webinara:

Korištenje influencera legitimno je u kontekstu marketinga i/ili oglašavanja. Influenceri kao nezaobilazni dio svakodnevnice postaju digitalni opinion makeri i njihovu moć postavljanja trendova ne treba zanemariti. Influenceri snažno i aktivno utječu na svoje pratitelje te su kompanijama nude neposredni kontakt s novim i potencijalnim kupcima i korisnicima. Seminar pruža uvid u fenomen društvenih mreža i influencer marketinga. Daje prikaz sociološkog konteksta uloge influencer marketinga u suvremenom društvu te pruža uvide u mogućnosti njegove primjene u poslovnoj praksi kao i u koristi koje poduzeća i brendovi mogu izravno ostvarivati od influencer marketinga. Upoznaje sudionike sa utjecajem influencer marketinga na donošenje odluka potrošača u suvremenom potrošačkom društvu te govori o važnosti odabira odgovarajućih influencera u projektu izgradnje imidža proizvoda, brendova i poduzeća. Sudionici će naučiti strateški pristupiti planiranju marketinške strategije koja sadržava influencere i njihov utjecaj na društvenim mrežama i u digitalnome svijetu.

 

Po završetku programa, polaznici će moći:

 • Usvojiti termin influencer marketinga
 • Prepoznati prilike u poslovnoj praksi u kojima korisno primijeniti inluencer marketing
 • Razumijeti ulogu inluencer marketinga u postupku stvaranja imidža poduzeća, imidža brendova i imidža proizvoda
 • Razlikovati influencere od celebrityja i naučiti odabrati pravog influencera za suradnju s obzirom na vlastitu ciljanu publiku.

 

Webinar je namijenjen:

Zaljubljenicima u marketing i društvene mreže, posebno zaljubljenicima u Instagram, marketinškim stručnjacima i praktičarima, studentima marketinga i komunikologije, content creatorima, copywriterima, social media managerima.

 

Za pohađanje seminara nije potrebno predznanje.

 

Način izvođenja webinara:

 • Prezentacija
 • Analiza poslovnih slučajeva
 • Grupna diskusija
 • Vježbe.

 

Predavač na webinaru:

dr.sc. Valentina Pirić doktorirala je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj korporacijskih komunikacija na stvaranje imidža poduzeća“. Godine 2000 završila je BMW Group marketinšku akademiju u Muenchenu, a 2019. sudjelovala na Sheffield Hallam University Doctroral School Supervisory development Workshopu.

Suvoditeljica je MBA programa marketing te profesorica na katedri za marketing i turizam iz kolegija  Consumer Behavior, Marketing, Marketing Management te Marketing Metrics.

Od 1999. do 2013. zaposlena je u Tomić & Co., generalnom uvozniku za BMW i MINI za Hrvatsku, kao voditelj marketinga i odnosa s javnošću, direktor prodaje, član Uprave za prodaju i marketing te zamjenik Predsjednika Uprave. Od 2013. zaposlena je u Sberbank d.d. kao Voditelj ureda Uprave banke.

Objavila je brojne znanstvene i stručne radove iz područja marketinga, između ostalih u časopisima: Central European Business Review, Journal of Marketing Development and Competitiveness, Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences – Balkan JETSS, Herald NAMSCA, UTMS Journal of Economics, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Business and Industrial Engineering, Journal of Advancements in Economics, Finance & Accounting, The Journal of Practical Marketing, Obnovljeni život, Tržište i Mostariensia. Radila je na prijevodima brojnih knjiga te  sudjelovala na znanstvenim i stručnim konferencijama poput EuroMed Academy of Business, HEIC, EMAN 2020 i dr. Recenzent je niza objavljenih knjiga, udžbenika te znanstvenih časopisa i radova za konferencije te mentor brojnih diplomskih i završnih radova.

 

Informacije i prijave:

Prijave traju do 08.11.2021. Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Cijena: 899,00 kn + PDV. U iznos je uračunato online predavanje, konzultacije s predavačem nakon seminara i 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com.

 

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 5 radnih dana prije početka edukacije. U slučaju da ne zaprimimo uplatu kotizacije najkasnije 5 radnih dana prije početka edukacije, smatrat će se da ste otkazali svoje sudjelovanje na edukaciji. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika. ZŠEM – Poslovna akademija d.o.o. zadržava pravo otkazivanja – u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Ispunjavanjem i slanjem obrasca prihvaćate ove odredbe i opće uvjete. Podatci koje ste naveli mogu se upotrijebiti u našim internim analizama i ni u kom slučaju neće biti dani trećim stranama. Vaše podatke po Vašem zahtjevu možemo promijeniti ili izbrisati.

 

EVENT SPEAKERS

 • Valentina Pirić

  Valentina Pirić

  Social Links

Influencer marketing (WEBINAR)

[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]

Podijeli seminar