17 tra 2019

INVESTICIJSKI PROJEKTI – ANALIZOM DO PAMETNIH ULAGANJA

 

OPIS SEMINARA:

Glavni cilj ovakvog seminara je omogućiti polaznicima stjecanje osnovne razine znanja iz tematike koja se odnosi na financijsku analizu investicijskih projekata. Nakon provedene edukacije, tako stečena znanja će se moći koristiti na praktičnim primjerima u okviru investicijskih ciklusa različitih poduzeća. Sukladno tome, jedan od važnijih ciljeva seminara je potaknuti polaznike na stjecanje analitičkih vještina kao i na primjenu teoretskih znanja iz područja kapitalnog budžetiranja odnosno investicijske analize u cilju rješavanju stvarnih problema. To će se postići razvijanjem timskog pristupa u interakciji s polaznicima na predavanju prilikom analiziranja studije slučaja kao i u situaciji rješavanja individualnog problemskog zadatka.

Seminar će započeti teoretskim uvodom u područje kapitalnog budžetiranja s naglaskom na pojašnjenje vrsta investicijskih projekata prema različitim kriterijima podjele. Zatim će se pojasniti osnovne faze u pripremi i provođenju investicijskih projekata u poduzećima. Konačno, pokazati će se kako se u praksi izračunava projekcija budućih novčanih tokova investicijskog projekta što predstavlja prvi obavezni element kod postupka financijske analize investicijskih projekata.

U drugom dijelu seminara, u razmatranje će se uvesti diskontna stopa (WACC) koja predstavlja drugi obavezni element u postupku financijske analize investicijskih projekata. Nakon toga, obaviti će se procjena efikasnosti investicijskih projekata primjenom različitih metoda koje predstavljaju treći obavezni element ovakve vrste analize. Posebno će se pojasniti metode koje koriste diskontirane novčane tokove (NPV, IRR, PI i MIRR), kao i one metode koje ih ne koriste (PBP, ARR). Dati će se detaljan pregled svake metode s obzirom na prednosti i nedostatke u njihovoj primjeni te će se provesti određeni zaključi vezano uz primjenu tih metoda u praksi, Na kraju, obaviti će se detaljna analiza investicijskih projekata s obzirom na opciju međusobne isključivosti u njihovoj primjeni te s obzirom na mogućnost ograničenog kapitalnog budžeta kod provođenja investicija u praksi.

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:

Ovaj program je namijenjen operativnom menadžmentu poduzeća te zaposlenicima u različitim odjelima odnosno sektorima poduzeća koji do sada nisu bili u mogućnosti baviti se problematikom iz područja kapitalnog budžetiranja niti su za to bili odgovorni u domeni svojeg djelovanja unutar korporacije u kojoj rade. Ovako stečena znanja mogu takvim zaposlenicima biti od velike važnosti u budućem procesu donošenja odluka, kako na operativnoj, tako i na strateškoj razini.

PO ZAVRŠETKU SEMINARA, POLAZNICI ĆE:

 • osposobiti se za razumijevanje teoretskog koncepta kapitalnog budžetiranja koji u suštini predstavlja financijsku analizu investicijskih projekata,
 • moći prepoznati osnovne vrste investicijskih projekata u poduzeću s obzirom na različite kriterije njihove podjele,
 • biti u stanju kvalitetno projicirati buduće novčane tokove svakog investicijskog projekta,
 • razumjeti adekvatnu primjenu i procjenu odgovarajuće diskontne stope (WACC) koja iz perspektive poduzeća predstavlja trošak kapitala odnosno iz perspektive investitora očekivanu stopu povrata,
 • identificirati i biti u stanju usporediti različite metode odnosno tehnike za procjenu efikasnosti investicijskih projekata u poduzeću,
 • izračunati i interpretirati metode koje primjenjuju koncept diskontiranja u svom izračunu (NPV, IRR, PI i MIRR),
 • izračunati i interpretirati metode koje ne primjenjuju koncept diskontiranja u svom izračunu (PBP i ARR),
 • razumjeti rangiranje međusobno isključivih investicijskih projekata u poduzeću kao i rangiranje investicijskih projekata u situaciji ograničenog kapitalnog budžeta.

NAČIN IZVOĐENJA SEMINARA:

Seminar će se izvoditi u kombinaciji teoretskog i praktičnog pristupa. Teoretski pristup se sastoji od dva uvodna predavanja u kojima se prezentira teoretska podloga koja se odnosi na predviđenu tematiku seminara. U drugom tj. praktičnom dijelu seminara rješavaju se dva zadana problemska zadatka korištenjem MS Office Excela.

POTREBNA PREDZNANJA:

Za pohađanje seminara ovakvog tipa nisu potrebna posebna predznanja iz područja kapitalnog budžetiranja, ali je za polaznike poželjno da im to nije prvi susret s korporativnim financijama kako bi imali jednostavniji uvod u zadanu tematiku.

PREDAVAČ:

Hrvoje Volarević je doktorirao 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije na temu iz menadžerskog računovodstva i poslovnih financija “Dizajniranje modela kapitalnog budžetiranja u cilju efikasnog izbora investicijskih projekata”.

Zaposlen je u Hrvatskoj narodnoj banci od 1997. godine u stalnom radnom odnosu, od 2001. godine u direkciji računovodstva kao viši savjetnik (prije toga u direkciji za statistiku te direkciji za upravljanje deviznim pričuvama). Od 2003. godine zaposlen kao vanjski suradnik na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) u svojstvu predavača na dodiplomskim kolegijima, “Matematika za ekonomiste i managere”, “Računovodstvo troškova” i “Računovodstvo za managere”. Od 2008. godine predaje na ZŠEM-u u okviru više različitih diplomskih MBA programa kolegij “Analiza financijskih izvještaja” te kolegij “Tehnike upravljačkog računovodstva” na MBA programu iz korporativnih financija. Od svibnja 2011. godine obnaša dužnost voditelja diplomskog MBA studija iz korporativnih financija na ZŠEM-u. U rujnu 2016. godine izabran u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polje ekonomije. U prethodnom razdoblju na ZŠEM-u obnašao je više različitih dužnosti (prodekan za nastavu, voditelj studijske godine, predstojnik dvije različite katedre i drugo).

Posljednjih petnaest godina autor i koautor više recenziranih znanstvenih te stručnih/komercijalnih radova iz područja poslovnih financija, financijskog i menadžerskog računovodstva te matematičke optimizacije s posebnim naglaskom na interdisciplinarnost u tim radovima. Sudjelovao na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija iz područja financija, računovodstva i operacijskih istraživanja gdje je i prezentirao svoje radove. Koautor dva udžbenika, stručni redaktor jedne knjige te recenzent više udžbenika i znanstvenih radova. Participirao u rujnu 2014. godine kao predavač na stručnoj edukaciji iz područja računovodstva i financija za zaposlenike tvrtke Podravka d.d. te u ožujku 2018. godine na stručnoj edukaciji u organizaciji ZŠEM akademije.

INFORMACIJE I PRIJAVE:

Prijave traju do 16.04.2019. Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Cijena seminara iznosi 1.899,00 kn + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, konzultacije s predavačem nakon seminara, 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com, diploma, ručak i osvježenje.

Ako se prijavite do 08.04.2019., dobivate 15% popusta na redovnu cijenu (1.615,00 kn + PDV), a ako se prijavite u paru, nudimo Vam 25% popusta na obje kotizacije.

Za dvije kupljene kotizacije, treću dobivate GRATIS (isključivo za prijave do 08.04.2019.)*

*Popusti se ne zbrajaju.

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 3 radna dana prije početka programa. Otkazivanje sudjelovanja na skupu moguće je jedino pisanim putem na e-mail adresu info@zsemacademy.hr najkasnije 5 radnih dana prije početka programa. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju programu, nemaju pravo na povrat kotizacije i dužni su platiti punu naknadu. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika. ZŠEM – Poslovna akademija d.o.o. zadržava pravo otkazivanja – u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Ispunjavanjem i slanjem obrasca prihvaćate ove odredbe i opće uvjete. Podatke koje ste naveli mogu se upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u kome slučaju neće biti dani trećima. Vaše podatke po vašem zahtjevu možemo promijeniti ili izbrisati.

INVESTICIJSKI PROJEKTI – ANALIZOM DO PAMETNIH ULAGANJA

  [recaptcha]

  Podijeli seminar