29 ruj 2021

Kriptovalute – budućnost ulaganja (napredna razina)

ONLINE TEČAJ

 

Opis webinara:

Kriptovalute sve su popularniji izvor prihoda, ulaganja i trgovanja. Uz njih se vežu brojna pitanja i nedoumice, a odluci o ulasku u svijet kriptovaluta i rudarenja treba prethoditi detaljno proučavanje materije i primjera iz prakse. Cilj je ovog seminara objasniti glavna obilježja kriptovaluta, usporediti kriptovalute s ostalima klasama investicijske imovine te prikazati domaći i inozemni regulatorni okvir kriptovaluta. Polaznici će se upoznati s primjerima korištenja kriptovaluta kao i s predstavljanjem trendova i perspektiva kriptovaluta u budućnosti. Prilikom analize i ulaganja u kriptovalute važno je razumijeti na čemu se one temelje, stoga je važno poznavati glavne odrednice blockchain tehnologije.

Polaznici će imati priliku naučiti kako razlikovati virtualne i digitalne kriptovalute kako bi razumijeli koncept kriptovaluta kao business modela. Kriptovalutama se može trgovati na različite načine, a važno je i unaprijed osvijestiti sve rizike povezane s trgovanjem kriptovalutama. Rasprava jesu li kriptovalute novac pomoći će razumijeti temeljna obilježja i uloge novca i koje od tih uloga kriptovalute trenutno ispunjavaju. Polaznici će naučiti i koje su to uloge Središnjih banaka i kako su regulirane kriptovalute (ako uopće jesu regulirane). Kako bi se moglo odgovoriti na pitanje jesu li kriptovalute više od špekulativnog ulaganja odnosno špekulativne investicijske imovine, važno je znati koje su to potencijalne negativnosti i opasnosti koje prijete prilikom ulaganja u kriptovalute.

 

Po završetku programa, polaznici će moći:

  • Usvojiti teorijska znanja vezano za glavna obilježja kriptovaluta kao i na čemu su one temeljene;
  • Razlikovati kriptovalute i njihove karakteristike u odnosu na ostale klase investicijske imovine;
  • Prepoznati potencijalne rizike kod investiranja u kriptovalute;
  • Razumijeti regulatorni i porezni tretman kriptovaluta;
  • Raspravljati o trendovima i budućnosti investiranja u kriptovalute.

 

Kome je webinar namijenjen?

Individualnim investitorima, fond managerima, financijskim managerima u poduzećima, investicijskim i financijskim analitičarima, malim i srednjim poduzetnicima, bankarima, poslovnim savjetnicima i svima koji su zainteresirani za ulaganje u kriptovalute.

 

Potrebna predznanja: 

Poželjno je da polaznik ima osnovna znanja iz ove teme radi lakšeg sudjelovanja.

 

Način izvođenja webinara:

  • Prezentacija
  • Primjeri iz prakse
  • Grupna diskusija.

 

 

Predavač na webinaru:

mr.sc. Josip Vuković diplomirao je Financije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu kasnije je i magistrirao međunarodni marketing. Radno iskustvo u realnom sektoru, Belupo d.o.o./Podravka d.d. i Agrokor d.d., nadopunjeno je kasnije iskustvom u komercijalnom i investicijskom bankarstvu u Raiffeisenbank Austria d.d. te međunarodnoj financijskoj instituciji, Europskoj banci za obnovu i razvoj („EBRD“) sa sjedištem u Londonu.

U EBRD-ovom Uredu u Zagrebu, Vuković je radio kao bankar skoro 17 godina, gdje je vodio kreditirao najveće i najznačajnije kompanije i financijske institucije u Republici Hrvatskoj. Klijenti koji je vodio bili su između ostalih: INA d.d., HEP d.d., Plinacro d.o.o., HAC d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagrebačka banka d.d., PBZ d.d., Raiffeisen leasing d.o.o., Lučke uprave Dubrovnik, Šibenik, Split i dr.

Posao bankara uključuje kompletan proces od marketinga, kontaktiranja potencijalnih klijenata, organizacije sastanaka, strukturiranja financiranja, pripremanja kreditnih aplikacija, prezentiranja i obrane istih na tijelima Banke, preko izrade modela, uključivanja u izradu pravnih dokumenata (ugovora o kreditu, jamstvu i dr.), pregovaranja pravne dokumentacije pa sve do aktivne uključenosti u proces odobrenja sredstava i kasniji monitoring svih potpisanih transakcija.

Unutar EBRD-a Vuković je prošao sve hijerarhijske razine i zadnja titula koju je imao je bila Associate Director, Senior Banker, najviša profesionalna titula unutar EBRD-a. U početku, kako je Ured EBRD-a bio relativno mali, Vuković je pokrivao gotovo sve sektore. Kasnije, kao je Ured rastao, Vuković se specijalizirao za sektor energetike i prometne infrastrukture i bio je glavni bankar EBRD-a u Zagrebu za ta dva sektora u Republici Hrvatskoj. Jedna od velikih zadaća u EBRD-u je bio i monitoring potpisanog portfelja koji je iznosio nekih 600 milijuna eura. Glavnina kreditiranja se odnosila na korporativne kredite, a jedan dio se odnosio i na projektno financiranje.

Vuković je danas vlasnik kompanije za poslovno savjetovanje. Na Sveučilištu Sjever, Koprivnica/Varaždin, angažiran je u zvanju predavača na kolegijima: Poslovne financije i financijski management, Budžetiranje kapitala, Računovodstvo i financije, Infrastruktura poduzetništva i EU fondovi i  Makroekonomija, a na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je doktorand.

 

Informacije i prijave:

Prijave traju do 28.09.2021. Broj mjesta na webinaru je ograničen.

Cijena: 800,00 kn + PDV. U iznos je uračunato online predavanje, konzultacije s predavačem nakon seminara i 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com.

 

 

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 5 radnih dana prije početka edukacije. U slučaju da ne zaprimimo uplatu kotizacije najkasnije 5 radnih dana prije početka edukacije, smatrat će se da ste otkazali svoje sudjelovanje na edukaciji. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika. ZŠEM – Poslovna akademija d.o.o. zadržava pravo otkazivanja – u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Ispunjavanjem i slanjem obrasca prihvaćate ove odredbe i opće uvjete. Podatci koje ste naveli mogu se upotrijebiti u našim internim analizama i ni u kom slučaju neće biti dani trećim stranama. Vaše podatke po Vašem zahtjevu možemo promijeniti ili izbrisati.

 

Kriptovalute – budućnost ulaganja (napredna razina)

[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]

Podijeli seminar