17 lip 2021

Kriptovalute – budućnost ulaganja (WEBINAR)

ONLINE SEMINAR

 

Rastuća popularnost i zastupljenost kriptovaluta zahtijevaju detaljno poznavanje tržišta i dodatno učenje o karakteristikama sigurnog ulaganja u različite kripotovalute. Potrebno je interpretirati kriptovalute kao poslovne modele i prepoznati ulogu Središnje banke u određivanju vrijednosti tržišta kriptovaluta. Često nije lako usporediti kriptovalute s ostalim klasama investicijske imovine stoga je važno identificirati glavna obilježja kriptovaluta i opisati domaći i inozemni regulatorni okvir kriptovaluta. Cilj webinara je uz konkretne primjere korištenja kriptovaluta, polaznicima predstaviti trendove i nove perspektive kruptovaluta u budućnosti. Polaznici će uz vodstvo iskusnog predavača razmotriti glavna obilježja i uloge novca koje kriptovalute ispunjavaju (ako ih uopće ispunjavaju) i usporediti karakteristike virtualnih i digitalnih valutua kako bi  preispitali glavne odrednice blockchain tehnologije. Prije konstruktivne i argumentirane rasprave o kriptovalutama kao potencijalnoj špekulativnoj i nesigurnoj investicijskoj imovini, potrebno je otkriti moguće negativnosti i rizike koji se danas vežu uz ulaganje u kriptovalute.

 

Koristi koje program pruža polaznicima:

Po završetku programa polaznici će dobiti teorijska znanja o glavnim obilježjima kriptovaluta, opis glavnih kriptovaluta, domaćem i inozemnom regulatornom okviru, mišljenjima nekih od regulatora, poreznom tretmanu kriptovaluta, trendovima i perspektivama.

 

Po završetku edukacije polaznici će:

  • Moći identificirati glavna obilježja kriptovaluta
  • Razlikovati karakteristike kriptovaluta u odnosu na ostale klasne investicijske imovine
  • Predvidjeti moguće rizike kod investiranja u kriptovalute
  • Prepoznati obilježja regulatornog i poreznog tretmana kriptovaluta.

 

Kome je program namijenjen:

Bankarima, financijskim managerima u poduzećima, project managerima, poslovnim konzultantima, investicijskim financijskim analitičarima, malim i srednjim poduzetnicima, individualnim investitorima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama. Webinar je namijenjen i svima onima koji žele znati i naučiti više o kriptovalutama.

 

Način izvođenja seminara:

  • Prezentacija
  • Primjeri iz prakse.

 

Predavač

mr.sc. Josip Vuković diplomirao je Financije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu kasnije je i magistrirao međunarodni marketing. Radno iskustvo u realnom sektoru, Belupo d.o.o./Podravka d.d. i Agrokor d.d., nadopunjeno je kasnije iskustvom u komercijalnom i investicijskom bankarstvu u Raiffeisenbank Austria d.d. te međunarodnoj financijskoj instituciji, Europskoj banci za obnovu i razvoj („EBRD“) sa sjedištem u Londonu.

U EBRD-ovom Uredu u Zagrebu, Josip je radio kao bankar skoro 17 godina, gdje vodio i kreditirao najveće i najznačajnije kompanije i financijske institucije u Republici Hrvatskoj. Klijenti koji je vodio bili su između ostalih: INA d.d., HEP d.d., Plinacro d.o.o., HAC d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagrebačka banka d.d., PBZ d.d., Raiffeisen leasing d.o.o., Lučke uprave Dubrovnik, Šibenik, Split i dr.

Posao bankara uključuje kompletan proces od marketinga, kontaktiranja potencijalnih klijenata, organizacije sastanaka, strukturiranja financiranja, pripremanja kreditnih aplikacija, prezentiranja i branjenja istih na tijelima Banke, izrade modela, uključivanje u izradu pravnih dokumenata (ugovora o kreditu, jamstvu i dr.), pregovaranje pravne dokumentacije, aktivna uključenost u proces odobrenja sredstava i kasniji monitoring svih potpisanih transakcija.

Unutar EBRD-a Josip je prošao sve hijerarhijske razine i zadnja titula koju je imao je bila Associate Director, Senior Banker, najviša profesionalna titula unutar EBRD-a. U početku, kako je Ured EBRD-a bio relativno mali, Josip je pokrivao gotovo sve sektore. Kasnije, kao je Ured rastao, Josip se je specijalizirao za sektor energetike i prometne infrastrukture i bio je glavni bankar EBRD-a u Zagrebu za ta dva sektora u Republici Hrvatskoj. Jedna od velikih zadaća u EBRD-u je bio i monitoring potpisanog portfelja koji je iznosio nekih 600 milijuna eura. Glavnina kreditiranja se je odnosila na korporativne kredite a jedan dio se je odnosio i na projektno financiranje.

Josip je danas vlasnik kompanije za poslovno savjetovanje. Na Sveučilištu Sjever, Koprivnica/Varaždin, Josip je angažiran u zvanju predavača na kolegijima: Poslovne financije i financijski management, Budžetiranje kapitala, Računovodstvo i financije, Infrastruktura poduzetništva i EU fondovi i  Makroekonomija. Josip je doktorand na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

 

Informacije i prijave:

Prijave traju do 17.06.2021. Broj mjesta na webinaru je ograničen.

Cijena: 450,00 kn + PDV. U iznos je uračunato online predavanje, konzultacije s predavačem nakon seminara i 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com.

Svaki polaznik edukacije ostvaruje 20% popusta na knjigu

BITCOIN STANDARD nakladničke kuće Mate d.o.o.

[/vc_column][/vc_row]

Kriptovalute – budućnost ulaganja (WEBINAR)

[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]

Podijeli seminar