04 stu 2021

Mini MBA Upravljanje u krizi

 

TRAJANJE

5 tjedna

(11 modula relevantnog sadržaja s vrhunskim predavačima)

IZVEDBA

online predavanja

(priprema prije modula kroz analize slučajeva i teksta)

JEZIK

hrvatski jezik

(dio literature i video sadržaja na engleskom jeziku)

CIJENA

5.000,00 KN + PDV

(uključena predavanja, materijali i više od 30 e-knjiga)

U današnje vrijeme koje je pod stalnim pritiskom digitalizacije, svjedoci smo i krize koja je dodatno pojačala potrebu za brzom prilagodbom. Najbolji način za prilagodbu u nadolazećim vremenima je zasigurno MINI MBA program u suradnji ZŠEM-a i ZŠEM – Poslovne akademije.

Kroz razgovor s poslovnom zajednicom uvidjeli smo nepostojanje sličnog programa na našem tržištu, programa koji bi managerima svih razina omogućio da na hrvatskom jeziku poslušaju teme bitne za prilagodbu, a da im pritom teme i trendove predstave predavači i stručnjaci s međunarodnim iskustvom.

 

Opis programa:

Svaka tema sastojat će se od online predavanja koje će se održati uživo i na kojem će polaznici osim predavanja s predavačima moći otvoreno diskutirati o izazovima u vlastitoj okolini. Osim predavanja, polaznicima je omogućen pristup ebook024 portalu, na kojem mogu pronaći preko 30 e-knjiga u potpunosti povezanih sa predavanjima (vrijednost e-knjiga 4.500,00 HRK). Uz sve navedeno svima će biti omogućeni dodatni materijali za proučavanje prije i poslije predavanja (analize, case study, video sadržaji).

 

Diploma:

Po završetku programa, polaznicima koji su uspješno završili program bit će dodijeljena Diploma o uspješnom završetku MINI MBA programa.

Završetkom programa, polaznicima se diploma priznaje kao dio predsemestra na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta.

 

Način izvođenja seminara:

  • Predavanja
  • Prezentacije
  • Studije poslovnih slučaja
  • Individualni i grupni zadaci
  • Profesionalna razmjena
  • Diskusije.

 

Informacije i prijave:

Početak programa je 04.11.2021.

Cijena programa iznosi 5.000,00 KN + PDV.

EARLY BIRD ponuda (isključivo do 15.10.2021.):
10% popusta
3+1 GRATIS

U cijenu su uključeni svi materijali potrebni za uspješno prolaženje programa.

 

 

PREGLED MODULA

dr. sc. Zoran Barac

Modul Korporativno upravljanje obuhvaća prikaz najboljih praksi u radu upravljačkih tijela u kompanijama promatrano kroz četiri dimenzije: situacijsku, stratešku, integrativnu i kontrolnu dimenziju. Saznajte kako postići djelotvoran upravljački model i integrirati funkcionalne timove.

dr. sc. Zdravka Biočina

U ovom modulu polaznici će kroz spoznaju verbalnih i neverbalnih savjeta naučiti uspješnije komunicirati negativne poruke. Cilj webinara je polaznike usmjeriti da u budućnosti pravilno prenose nepovoljne poruke te znaju ispravno reagirati na negativni feedback kako bi osigurali dobar „image“ sebe i organizacije.

mr. sc. Josip Vuković

Cilj modula je objasniti projektno financiranje i usporediti ga s klasičnim financiranjem. Naučite kako predstaviti teorijske osnove projektnog financiranja, tipične sudionike u projektnom financiranju te saznajte moguće rizike koji se mogu pojaviti kod projektnog financiranja i način na koji se oni mogu ublažiti i/ili izbjeći.

izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak

U okolnostima u kojima se nalazimo teško je održati socijalnu povezanost i produktivnost. Webinar će polaznicima razjasniti sferu adaptivnog vodstva te će se kroz vođene grupne diskusije raditi na individualnim planovima polaznika i koracima za poboljšanje vođenja timova.

dr. sc. Dino Ivan Dogan

Neplanirana, a reaktivna strategija u današnje krizno vrijeme može učiniti velike razlike za poslovanje kompanija. Saznajte kako bolje analizirati okolinu, predvidjeti situaciju i prilagoditi strateške aktivnosti kako biste održali poslovanje kompanije.

dr. sc. Mirna Koričan Lajtman

Pomak u vođenju virtualnih timova koji se desio preko noći kod mnogih voditelja uzrokovao je probleme – u nemogućnosti prilagodbe, motivacije članova i pada produktivnosti. U ovom ćemo webinaru raspravljati o svojstvima virtualnih timova, prednostima i nedostacima kao i nekim strategijama koje mogu poboljšati motivaciju i produktivnost članova tima.

dr. sc. Goran Oblaković

Jedan od ključnih izazova globalnog poslovanja kao i povezanosti jesu i lanci opskrbe. Cilj webinara je predočiti metodologiju i alate za analizu lanaca opskrbe, poboljšanje  i unaprjeđenje kao i razumijevanje faktora uspjeha u globalnom okruženju.

dr. sc. Valentina Pirić

Cilj ovog modula je približiti polaznicima strategije i smjerove upravljanja marketinškim alatima poduzeća. Saznajte na koje načine usmjeriti marketinške akcije u vremenima nesigurnosti te otkrijte alate za uspješno vođenje marketing operacija.

Ivija Bernatović, MBA

Inovativnost usluga i proizvoda u doba digitalizacije poslovanja je odavno nužnost, a ne rijetkost. Kroz poznavanje metode design thinkinga, usvajanje koraka te kroz prepoznavanje što biste mogli poboljšati u poslovanju, ovaj webinar vodit će vas kroz sve faze design thinkinga te ćete uz savjete moći promisliti kako razraditi ideje s članovima vašeg tima.

dr. sc. Hrvoje Maljak

Kako se nositi s novim izazovima u brand managementu? Mijenja li se brand management? Kroz razne primjere iz prakse približit ćemo nove izazove brand managementa. Kako se snaći u novoj eri digitalne revolucije gdje je sve povezano. Seminar će približiti nove alate, novi pristup brand managementu s ciljem što efikasnijeg i efektivnijeg upravljanja.

dr. sc. Mirna Koričan Lajtman
dr. sc. Goran Oblaković

Cilj ovog webinara je razumjeti metodologiju i alate uvođenja promjena, kao i osvijestiti barijere u pojedincu, timu i organizaciji zbog kojih promjene mogu stvarati otpore. Kroz razumijevanje negativnih reakcija webinar će pružiti savjete za učinkovite odgovore na te reakcije te istaknuti faktore uspjeha uvođenja promjena.

Mini MBA Upravljanje u krizi

[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]

Podijeli seminar