14 lis. 2019

Motivacijsko vodstvo

 

OPIS SEMINARA:

U velikom istraživanju dvoje organizacijskih psihologa iz 2011. godina (T. Amabile i S. Kramer), šokantnih 95% menadžera imalo je pogrešne ideje i teorije o tome što ljude motivira. Nažalost, još uvijek velik broj stručnjaka koji radi sa ljudima ili potrošačima vjeruje kako Maslowljeva teorija motivacije dobro objašnjava ljudsku motivaciju. Deseci teorija o motivaciji i vodstvu ukazuju na nedostatak svevobuhvatne ili robusne teorije o tome što čovjeka pokreće na djelovanje, što dovodi do pretjeranog oslanjanja na jednostavne i nevaljanje teorije ili intuitivne uvide. U ovom seminaru, bavit ćemo se problemom motivacije u poslovnom okruženju. Teorije i okviri koji će biti izloženi, znanstveno su potvrđeni i prilagođeni ekonomiji znanja koja snažno oblikuje današnje poslovno, potrošačko i životno okruženje. Među njima su Teorija samoodređenja R. Ryana i E. Decija, koja govori o važnosti i pokretačima unutarnje autonomne motivacije, povezanom sa brojnim pozitivnim organizacijskim ishodima poput ustrajnosti u zadacima, kreativnosti, produktivnosti, angažiranosti, otpornosti prema stresu, pozitivnim stavovima prema poslu i dr. Zatim, Rubikonov model faza akcije P. Gollwitzera i H. Heckhausena, koji premošćuje motivaciju sa samoregulacijom te daje alat kojim je namjeru moguće dosljedno povezati sa ponašanjem. Treći pristup dolazi iz područja bihevioralne ekonomije i bihevioralnog dizajna. B.J. Foggov Model promjene ponašanja drži kako je za promjenu ponašanja potrebno u istom trenutku objediniti motivaciju, sposobnog djelovanja te okidač ponašanja. Ovaj se model trenutno koristi kao temeljni okvir za dizajniranje okruženja koje potiče na promjenu ponašanja. Posebno je koristan u kreiranju javnih politika koje žele poticati na zdravije i ekološko osvještenije ponašanje, u kreiranju poticajnog korisničkog i potrošačkog okruženja, ali i u poticanju na povećanu produktivnost na radnom mjestu.

 

PO ZAVRŠETKU PROGRAMA, POLAZNICI ĆE:

 • Izabrati i primijeniti jedan ili više od izloženih motivacijskih okvira u rješavanju izazova povezanih sa motivacijom ljudi, zaposlenika, korisnika
 • Izmjeriti osnovne psihološke potrebe koje čine autonomnu motivaciju
 • Razviti pristup povezivanja autonomne motivacije sa ciljevima organizacije
 • Osmisliti način poticanja na premošćivanje rascjepa namjere i stvarnog ponašanja u konkretnim situacijama
 • Kategorizirati ponašanja prema Foggovoj bihevioralnoj mreži te predložiti dizajn okruženja koji potiče na željeno ponašanje.

 

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

 • Menadžerima i voditeljima timova u realnom i javnom sektoru
 • Kreatorima korisničkog i potrošačkog okruženja
 • Svima koji žele dobiti uvid u primjenjive i znanstveno potvrđene okvire za upravljanje motivacijom i ponašanjem ljudi…jer nema ništa praktičnije od dobre (psihološke) teorije!

 

NAČIN IZVOĐENJA SEMINARA:

 • Predavanje
 • Diskusija
 • Rješavanje upitnika
 • Rad u grupama.

 

 

PREDAVAČ:

Dr.sc. Andrijana Mušura Gabor među prvima u Hrvatskoj je 2013. godine doktorirala  ekonomsku  psihologiju pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju niz kolegija koji uključuju primjenu psihologije u području ekonomije, marketinga i organizacije. Dugi niz godina vodi institucionalna istraživanja na ZŠEM-u, što uključuje mjerenja zadovoljstva i prediktivnu analitiku. Usavršavala se kroz studijske boravke na partnerskim sveučilištima u SAD-u, Španjolskoj i Nizozemskoj. Autorica je brojnih radova iz područja ekonomske psihologije, uglavnom prezentiranih i objavljenih na međunarodnim konferencijama i u inozemnim recenziranim znanstvenim časopisima. Aktivno surađuje sa poslovnom zajednicom u vidu provođenja primijenjenih istraživanja, konzultantskih usluga i pozivnih predavanja. Održala je brojne seminare i radionice za hrvatske tvrtke na teme donošenja odluka, timskog rada, emocionalne inteligencije i leadershipa. U javnosti je prepoznata kao stručnjakinja  u  području  potrošačke  psihologije,  poslovnog  odlučivanja  te  praktične  primjene  bihevioralne  znanosti. Redovno piše za poslovne portale.

 

INFORMACIJE I PRIJAVE:

Prijave traju do 11.10.2019. Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Cijena seminara iznosi 1.899,00 kn + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, konzultacije s predavačem nakon seminara, 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com, diploma, ručak i osvježenje.

Ako se prijavite do 27.09.2019., dobivate 15% popusta na redovnu cijenu (1.615,00 kn + PDV), a ako se prijavite u paru, nudimo Vam 25% popusta na obje kotizacije.

Za dvije kupljene kotizacije, treću dobivate GRATIS (isključivo za prijave do 27.09.2019.)*

*Popusti se ne zbrajaju.

 

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 3 radna dana prije početka programa. Otkazivanje sudjelovanja na skupu moguće je jedino pisanim putem na e-mail adresu info@zsemacademy.hr najkasnije 5 radnih dana prije početka programa. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju programu, nemaju pravo na povrat kotizacije i dužni su platiti punu naknadu. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika. ZŠEM – Poslovna akademija d.o.o. zadržava pravo otkazivanja – u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Ispunjavanjem i slanjem obrasca prihvaćate ove odredbe i opće uvjete. Podatke koje ste naveli mogu se upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u kome slučaju neće biti dani trećima. Vaše podatke po vašem zahtjevu možemo promijeniti ili izbrisati.

 

EVENT SPEAKERS

 • Andrijana Mušura Gabor

  Social Links

Motivacijsko vodstvo

Podijeli seminar