06 stu 2020

Projektno financiranje (WEBINAR)

ONLINE SEMINAR

 

Cilj webinara je objasniti projektno financiranje i usporediti ga sa klasičnim financiranjem. Predstaviti će se teorijske osnove projektnog financiranja, tipični sudionici u projektnom financiranju, navesti moguće rizike koji se mogu pojaviti kod projektnog financiranja i način na koji se oni mogu ublažiti i/ili izbjeći. Tijekom predavanja predstaviti će se konkretni primjeri iz prakse vezano na projektno financiranje u Republici Hrvatskoj sa ciljem dobivanja što konkretnijih saznanja o iskustvima projektnog financiranja u hrvatskim prilikama. Prezentirati će koje okolnosti mogu utjecati na uspješno projektno financiranje i na što treba obratiti pozornost kod strukturiranja projektnog financiranja: vanjsko okruženje u kojem se projekt izvodi, rizici koji nosi sam projekt, rizici koje nosi sponzor projekta i dr.. Također, prezentirati će se metode i načine kojima se ocjenjuje fleksibilnost i profitabilnost projekta koji se predlaže za projektno financiranje te važnost značenja sponzora kod projektnog financiranja i elementi koje treba uzeti u obzir kod odabira prihvatljivog sponzora.

 

Koristi koje program pruža polaznicima:

Po završetku programa polaznici će dobiti teorijska ali i praktična znanja kada, zašto i na koji način se radi projektno financiranje. Na osnovu konkretnih primjera biti će u mogućnosti upoznati se sa strukturiranjem projektnog financiranja, rizicima koje takav način financiranja nosi i kako se ti rizici mogu minimalizirati. Konkretni primjeri iz prakse na projektima koji su financirani u RH trebali bi približiti projektno financiranje svim sudionicima koji razmatraju taj vid financiranja ili produbiti postojeća znanja onim sudionicima koji su već aktivno uključeni u taj oblik financiranja.

 

Po završetku programa, polaznici će:

  • dobiti teorijska i praktična znanja vezano za koncept projektnog financiranja
  • dobiti uvid u načine strukturiranja projektnog financiranja na osnovu konkretnih primjera iz prakse na projektima koji su rađeni u RH
  • dobiti uvid u moguće rizike kod projektnog financiranja i kako ih nastojati izbjeći ili minimalizirati

 

Kome je program namijenjen?

Bankari, financijski manageri u poduzećima, project manageri, poslovni konzultanti, investicijski financijski analitičari, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

Predavač:

Josip Vuković diplomirao je Financije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu kasnije je i magistrirao međunarodni marketing. Radno iskustvo u realnom sektoru, Belupo d.o.o./Podravka d.d. i Agrokor d.d., nadopunjeno je kasnije iskustvom u komercijalnom i investicijskom bankarstvu u Raiffeisenbank Austria d.d. te međunarodnoj financijskoj instituciji, Europskoj banci za obnovu i razvoj („EBRD“) sa sjedištem u Londonu.

U EBRD-ovom Uredu u Zagrebu, Josip je radio kao bankar skoro 17 godina, gdje je vodio i kreditirao najveće i najznačajnije kompanije i financijske institucije u Republici Hrvatskoj. Klijenti koji je vodio bili su između ostalih: INA d.d., HEP d.d., Plinacro d.o.o., HAC d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagrebačka banka d.d., PBZ d.d., Raiffeisen leasing d.o.o., Lučke uprave Dubrovnik, Šibenik, Split i dr.

Posao bankara uključuje kompletan proces od marketinga, kontaktiranja potencijalnih klijenata, organizacije sastanaka, strukturiranja financiranja, pripremanja kreditnih aplikacija, prezentiranja i branjenja istih na tijelima Banke, izrade modela, uključivanje u izradu pravnih dokumenata (ugovora o kreditu, jamstvu i dr.), pregovaranje pravne dokumentacije, aktivna uključenost u proces odobrenja sredstava i kasniji monitoring svih potpisanih transakcija.

Unutar EBRD-a Josip je prošao sve hijerarhijske razine i zadnja titula koju je imao je bila Associate Director, Senior Banker, najviša profesionalna titula unutar EBRD-a. U početku, kako je Ured EBRD-a bio relativno mali, Josip je pokrivao gotovo sve sektore. Kasnije, kao je Ured rastao, Josip se je specijalizirao za sektor energetike i prometne infrastrukture i bio je glavni bankar EBRD-a u Zagrebu za ta dva sektora u Republici Hrvatskoj. Jedna od velikih zadaća u EBRD-u je bio i monitoring potpisanog portfelja koji je iznosio nekih 600 milijuna eura. Glavnina kreditiranja se je odnosila na korporativne kredite a jedan dio se je odnosio i na projektno financiranje.

Josip je danas vlasnik kompanije za poslovno savjetovanje. Jedan od većih angažmana je Project Manager po kreditu Svjetske banke željezničarskom sektoru u RH. Na Sveučilištu Sjever, Koprivnica/Varaždin, Josip je angažiran u zvanju asistenta na kolegijima: Poslovne financije i financijski management, Budžetiranje kapitala te Infrastruktura poduzetništva i EU fondovi.

 

Informacije i prijave:

Prijave traju do 06.11.2020. Broj mjesta na webinaru je ograničen.

Stara cijena: 499,00 kn  + PDV

Nova cijena: 350,00 kn + PDV. U iznos je uračunato online predavanje, konzultacije s predavačem nakon seminara i 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com.

 

Prijaviti se možete putem e-maila:

info@zsemakademija.hr

 

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 3 radna dana prije početka programa. Otkazivanje sudjelovanja na skupu moguće je jedino pisanim putem na e-mail adresu info@zsemakademija.hr najkasnije 5 radnih dana prije početka programa. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju programu, nemaju pravo na povrat kotizacije i dužni su platiti punu naknadu. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika. ZŠEM – Poslovna akademija d.o.o. zadržava pravo otkazivanja – u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Ispunjavanjem i slanjem obrasca prihvaćate ove odredbe i opće uvjete. Podatke koje ste naveli mogu se upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u kome slučaju neće biti dani trećima. Vaše podatke po vašem zahtjevu možemo promijeniti ili izbrisati.

 

EVENT SPEAKERS

  • Josip Vuković

    Josip Vuković

    Social Links

Projektno financiranje (WEBINAR)

[recaptcha]

Podijeli seminar