11 lip 2021

Projektno financiranje (WEBINAR)

ONLINE SEMINAR

 

Cilj webinara je objasniti projektno financiranje i usporediti ga sa klasičnim financiranjem. Predstaviti će se teorijske osnove projektnog financiranja i tipične sudionike u projektnom financiranju te navesti moguće rizike koji se mogu pojaviti kod projektnog financiranja i način na koji se oni mogu ublažiti i/ili izbjeći. Tijekom predavanja predstaviti će se i konkretni primjeri iz prakse vezano na projektno financiranje u Republici Hrvatskoj sa ciljem dobivanja što konkretnijih saznanja o iskustvima projektnog financiranja u hrvatskim prilikama. Prezentirati će se koje okolnosti mogu utjecati na uspješno projektno financiranje i na što treba obratiti pozornost kod strukturiranja projektnog financiranja: vanjsko okruženje u kojem se projekt izvodi, rizici koji nosi sam projekt, rizici koje nosi sponzor projekta i dr.. Naučit ćete metode i načine kojima se ocjenjuje fleksibilnost i profitabilnost projekta koji se predlaže za projektno financiranje kao i važnost značenja sponzora kod projektnog financiranja i elementi koje treba uzeti u obzir kod odabira prihvatljivog sponzora.

 

Koristi koje program pruža polaznicima:

Po završetku programa polaznici će dobiti teorijska ali i praktična znanja kada, zašto i na koji način se radi projektno financiranje. Na osnovu konkretnih primjera biti će u mogućnosti upoznati se sa strukturiranjem projektnog financiranja, rizicima koje takav način financiranja nosi i kako se ti rizici mogu minimalizirati. Konkretni primjeri iz prakse na projektima koji su financirani u RH trebali bi približiti projektno financiranje svim sudionicima koji razmatraju taj vid financiranja ili produbiti postojeća znanja onim sudionicima koji su već aktivno uključeni u taj oblik financiranja.

 

Po završetku edukacije polaznici će:

  • Dobiti teorijska i praktična znanja vezano za koncept projektnog financiranja
  • Dobiti uvid u načine strukturiranja projektnog financiranja na osnovu konkretnih primjera iz prakse na projektima koji su rađeni u RH
  • Dobiti uvid u moguće rizike kod projektnog financiranja i kako ih nastojati izbjeći ili minimalizirati.

 

Kome je program namijenjen:

Bankari, financijski manageri u poduzećima, project manageri, poslovni konzultanti, investicijski financijski analitičari, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

Način izvođenja seminara:

  • Prezentacija
  • Primjeri iz prakse.

 

Predavač

mr.sc. Josip Vuković diplomirao je Financije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu kasnije je i magistrirao međunarodni marketing. Radno iskustvo u realnom sektoru, Belupo d.o.o./Podravka d.d. i Agrokor d.d., nadopunjeno je kasnije iskustvom u komercijalnom i investicijskom bankarstvu u Raiffeisenbank Austria d.d. te međunarodnoj financijskoj instituciji, Europskoj banci za obnovu i razvoj („EBRD“) sa sjedištem u Londonu.

U EBRD-ovom Uredu u Zagrebu, Josip je radio kao bankar skoro 17 godina, gdje vodio i kreditirao najveće i najznačajnije kompanije i financijske institucije u Republici Hrvatskoj. Klijenti koji je vodio bili su između ostalih: INA d.d., HEP d.d., Plinacro d.o.o., HAC d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagrebačka banka d.d., PBZ d.d., Raiffeisen leasing d.o.o., Lučke uprave Dubrovnik, Šibenik, Split i dr.

Posao bankara uključuje kompletan proces od marketinga, kontaktiranja potencijalnih klijenata, organizacije sastanaka, strukturiranja financiranja, pripremanja kreditnih aplikacija, prezentiranja i branjenja istih na tijelima Banke, izrade modela, uključivanje u izradu pravnih dokumenata (ugovora o kreditu, jamstvu i dr.), pregovaranje pravne dokumentacije, aktivna uključenost u proces odobrenja sredstava i kasniji monitoring svih potpisanih transakcija.

Unutar EBRD-a Josip je prošao sve hijerarhijske razine i zadnja titula koju je imao je bila Associate Director, Senior Banker, najviša profesionalna titula unutar EBRD-a. U početku, kako je Ured EBRD-a bio relativno mali, Josip je pokrivao gotovo sve sektore. Kasnije, kao je Ured rastao, Josip se je specijalizirao za sektor energetike i prometne infrastrukture i bio je glavni bankar EBRD-a u Zagrebu za ta dva sektora u Republici Hrvatskoj. Jedna od velikih zadaća u EBRD-u je bio i monitoring potpisanog portfelja koji je iznosio nekih 600 milijuna eura. Glavnina kreditiranja se je odnosila na korporativne kredite a jedan dio se je odnosio i na projektno financiranje.

Josip je danas vlasnik kompanije za poslovno savjetovanje. Na Sveučilištu Sjever, Koprivnica/Varaždin, Josip je angažiran u zvanju predavača na kolegijima: Poslovne financije i financijski management, Budžetiranje kapitala, Računovodstvo i financije, Infrastruktura poduzetništva i EU fondovi i  Makroekonomija. Josip je doktorand na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

 

Informacije i prijave:

Prijave traju do 10.06.2021. Broj mjesta na webinaru je ograničen.

Cijena: 450,00 kn + PDV. U iznos je uračunato online predavanje, konzultacije s predavačem nakon seminara i 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com.

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

EVENT SPEAKERS

  • Josip Vuković

    Josip Vuković

    Social Links

Projektno financiranje (WEBINAR)

Greška: Kontakt obrazac nije pronađen.

Podijeli seminar