Projektno financiranje
13 lip 2023

Projektno financiranje

Opis seminara:

Cilj seminara je objasniti projektno financiranje i usporediti ga sa klasičnim financiranjem. Predstaviti će se teorijske osnove projektnog financiranja i tipične sudionike u projektnom financiranju te navesti moguće rizike koji se mogu pojaviti kod projektnog financiranja i način na koji se oni mogu ublažiti i/ili izbjeći. Tijekom predavanja predstaviti će se i konkretni primjeri iz prakse vezano na projektno financiranje u Republici Hrvatskoj sa ciljem dobivanja što konkretnijih saznanja o iskustvima projektnog financiranja u hrvatskim prilikama. Prezentirati će se koje okolnosti mogu utjecati na uspješno projektno financiranje i na što treba obratiti pozornost kod strukturiranja projektnog financiranja: vanjsko okruženje u kojem se projekt izvodi, rizici koji nosi sam projekt, rizici koje nosi sponzor projekta i dr..

Naučite metode i načine kojima se ocjenjuje fleksibilnost i profitabilnost projekta koji se predlaže za projektno financiranje kao i važnost značenja sponzora kod projektnog financiranja i elementi koje treba uzeti u obzir kod odabira prihvatljivog sponzora.

 

Cjeline/segmenti koji će se obrađivati:
 • glavne karakteristike projektnog financiranja
 • usporedba klasičnog (korporativnog) financiranja i projektnog financiranja
 • glavni rizici projektnog financiranja, načini i tehnike njihovog adresiranja i ublažavanja
 • uloga savjetnika kod projektnog financiranja (pravni savjetnici, neovisni inženjer, osiguravateljski savjetnik)
 • vidovi, načini i oblici strukturiranja i financiranja kod projektnog financiranja
 • tipovi industrijskih ugovora koje sklapa društvo posebne naamjene („SPV“) kod projektnog financiranja
 • pravna i kreditna dokumentacija kod projektnog financiranja.

 

Po završetku programa, polaznici će naučiti:
 • dobiti teorijska i praktična znanja vezano za koncept projektnog financiranja
 • dobiti uvid u načine strukturiranja projektnog financiranja na osnovu konkretnih primjera iz prakse na projektima koji su rađeni u RH
 • dobiti uvid u moguće rizike kod projektnog financiranja i kako ih nastojati izbjeći ili minimalizirati
 • dobiti uvid u načine strukturiranja i vidove financiranja kod projektnog financiranja
 • dobiti uvid u glavne tipove ugvora kod projektnog financiranja
 • dobiti uvid u pravnu i kreditnu dokumentaciju kod projektnog financiranja.

 

Metode rada:
 • prezentacija
 • primjeri iz prakse
 • vježbe
 • case study.

 

Program je namijenjen:

bankarima, financijskim managerima u poduzećima, project managerima, poslovnim konzultantima, investicijski – financijski analitičarima, malim i srednjim poduzetnicima, individualnim investitorima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

Raspored:
Satnica Cjelina
09:00 – 10:45 Glavne karakteristike projektnog financiranja
10:45 – 11:00 Networking pauza
11:00 – 12:30 Rizici projektnog financiranja, njihovo adresiranje i ublažavanje.
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 – 15:00 Vidovi i oblici financiranja kod projektnog financiranja
15:00 – 15:15 Networking pauza
15:15 – 16:30 Strukturiranje, pravna dokumentacija i tipovi ugovora kod projektnog financiranja

 

Predavač na seminaru:

mr. sc. Josip Vuković diplomirao je Financije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo u realnom sektoru, Belupo d.o.o./Podravka d.d. i Agrokor d.d., nadopunjeno je kasnije iskustvom u komercijalnom i investicijskom bankarstvu u Raiffeisenbank Austria d.d. te međunarodnoj financijskoj instituciji, Europskoj banci za obnovu i razvoj („EBRD“) sa sjedištem u Londonu. U EBRD-ovom Uredu u Zagrebu, Josip je radio kao bankar skoro 17 godina, gdje vodio i kreditirao najveće i najznačajnije kompanije i financijske institucije u Republici Hrvatskoj. Klijenti koji je vodio bili su između ostalih: INA d.d., HEP d.d., Plinacro d.o.o., HAC d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagrebačka banka d.d., PBZ d.d., Raiffeisen leasing d.o.o., Lučke uprave Dubrovnik, Šibenik, Split i dr. Posao bankara uključuje kompletan proces od marketinga, kontaktiranja potencijalnih klijenata, organizacije sastanaka, strukturiranja financiranja, pripremanja kreditnih aplikacija, prezentiranja i branjenja istih na tijelima Banke, izrade modela, uključivanje u izradu pravnih dokumenata (ugovora o kreditu, jamstvu i dr.), pregovaranje pravne dokumentacije, aktivna uključenost u proces odobrenja sredstava i kasniji monitoring svih potpisanih transakcija.

Unutar EBRD-a Josip je prošao sve hijerarhijske razine i zadnja titula koju je imao je bila Associate Director, Senior Banker, najviša profesionalna titula unutar EBRD-a. U početku, kako je Ured EBRD-a bio relativno mali, Josip je pokrivao gotovo sve sektore. Kasnije, kao je Ured rastao, Josip se je specijalizirao za sektor energetike i prometne infrastrukture i bio je glavni bankar EBRD-a u Zagrebu za ta dva sektora u Republici Hrvatskoj. Jedna od velikih zadaća u EBRD-u je bio i monitoring potpisanog portfelja koji je iznosio nekih 600 milijuna eura. Glavnina kreditiranja se je odnosila na korporativne kredite a jedan dio se je odnosio i na projektno financiranje.

 

Informacije i prijave:

Prijave traju do 8.6.2023. Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Cijena seminara iznosi 250€ + PDV (1.883,63 HRK + PDV). U iznos su uračunati materijali za seminar, konzultacije s predavačem nakon seminara, 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com, diploma, ručak i osvježenje.

Ako se prijavite do 15.5.2023., dobivate 15% popusta na redovnu cijenu (212,50 € + PDV/ 1.601,08 HRK + PDV), a ako se prijavite u paru, nudimo Vam 25% popusta na obje kotizacije.

Za dvije kupljene kotizacije, treću dobivate GRATIS (isključivo za prijave do 15.5.2023.)*

*Popusti se ne zbrajaju. 

EVENT SPEAKERS

 • Social Links

Projektno financiranje

[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]

Podijeli seminar