24 sij. 2020

Projektno financiranje

 

 

Opis seminara:

Cilj seminara je objasniti projektno financiranje i usporediti ga s klasičnim financiranjem. Predstaviti teorijske osnove projektnog financiranja. Predstaviti tipične sudionike u projektnom financiranju. Navesti moguće rizike koji se mogu pojaviti kod projektnog financiranja i način na koji se oni mogu ublažiti i/ili izbjeći. Tijekom predavanja predstavit će se konkretni primjeri iz prakse vezano na projektno financiranje u Republici Hrvatskoj sa ciljem dobivanja što konkretnijih saznanja o iskustvima projektnog financiranja u hrvatskim prilikama. Prezentirat će se koje okolnosti mogu utjecati na uspješno projektno financiranje i na što treba obratiti pozornost kod strukturiranja projektnog financiranja: vanjsko okruženje u kojem se projekt izvodi, rizici koji nosi sam projekt, rizici koje nosi sponzor projekta i dr.. Prezentirati će se metode i načini kojima se ocjenjuje feasibilnost i profitabilnost projekta, koji se predlaže za projektno financiranje, te važnost značenja sponzora kod projektnog financiranja i elementi koje treba uzeti u obzir kod odabira prihvatljivog sponzora.

 

Koristi koje program pruža polaznicima:

Po završetku programa polaznici će dobiti teorijska, ali i praktična znanja kada, zašto i na koji način se radi projektno financiranje. Na osnovu konkretnih primjera bit će u mogućnosti upoznati se sa strukturiranjem projektnog financiranja, rizicima koje takav način financiranja nosi i kako se ti rizici mogu minimalizirati. Konkretni primjeri iz prakse na projektima koji su financirani u RH trebali bi približiti projektno financiranje svim sudionicima koji razmatraju taj vid financiranja ili produbiti postojeća znanja onim sudionicima koji su već aktivno uključeni u taj oblik financiranja.

 

Po završetku programa, polaznici će moći:

  • dobiti teorijska i praktična znanja vezano za koncept projektnog financiranja
  • dobiti uvid u načine strukturiranja projektnog financiranja na osnovu konkretnih primjera iz prakse na projektima koji su rađeni u RH
  • dobiti uvid u moguće rizike kod projektnog financiranja i kako ih nastojati izbjeći ili minimalizirati.

 

Seminar je namijenjen:

Bankarima, financijskim managerima u poduzećima, project managerima, poslovnim konzultantima, investicijskim i financijskim analitičarima, malim i srednjim poduzetnicima, individualnim investitorima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

Za pohađanje seminara nije potrebno predznanje.

 

Način izvođenja seminara:

  • prezentacija
  • primjeri iz prakse.

 

Raspored:

  Teme
09:00 – 10:30 Predstaviti teorijski koncept investicijskih projekata i projektnog financiranja. Predstaviti modele i tipične sudionike u projektnom financiranju.
10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:30 Energetika: Primjer iz prakse projektnog financiranja za projekt proizvodnje električne energije iz biomase i proizvodnje peleta.
12:30 – 13:30 Pauza za ručak
13:30 – 15:00 Prometna infrastruktura: Primjer iz praske projektnog financiranja za projekt izgradnje terminala tekućih tereta u lučkom području.
15:00 – 15:15 Pauza za kavu
15:15 – 16:30 Građevinarstvo: Primjer iz praske projektnog financiranja za projekt izgradnje šoping centra/stambene izgradnje.

 

 

Predavač na seminaru:

Josip Vuković diplomirao je Financije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu kasnije je i magistrirao međunarodni marketing. Radno iskustvo u realnom sektoru, Belupo d.o.o./Podravka d.d. i Agrokor d.d., nadopunjeno je kasnije iskustvom u komercijalnom i investicijskom bankarstvu u Raiffeisenbank Austria d.d. te međunarodnoj financijskoj instituciji, Europskoj banci za obnovu i razvoj („EBRD“) sa sjedištem u Londonu.

U EBRD-ovom Uredu u Zagrebu, Josip je radio kao bankar skoro 17 godina, gdje vodio i kreditirao najveće i najznačajnije kompanije i financijske institucije u Republici Hrvatskoj. Klijenti koje je vodio bili su između ostalih: INA d.d., HEP d.d., Plinacro d.o.o., HAC d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagrebačka banka d.d., PBZ d.d., Raiffeisen leasing d.o.o., Lučke uprave Dubrovnik, Šibenik, Split i dr.

Posao bankara uključuje kompletan proces od marketinga, kontaktiranja potencijalnih klijenata, organizacije sastanaka, strukturiranja financiranja, pripremanja kreditnih aplikacija, prezentiranja i branjenja istih na tijelima Banke, izrade modela, uključivanje u izradu pravnih dokumenata (ugovora o kreditu, jamstvu i dr.), pregovaranje pravne dokumentacije, aktivna uključenost u proces odobrenja sredstava i kasniji monitoring svih potpisanih transakcija.

Unutar EBRD-a Josip je prošao sve hijerarhijske razine i zadnja titula koju je imao je bila Associate Director, Senior Banker, najviša profesionalna titula unutar EBRD-a. U početku, kako je Ured EBRD-a bio relativno mali, Josip je pokrivao gotovo sve sektore. Kasnije, kao je Ured rastao, Josip se je specijalizirao za sektor energetike i prometne infrastrukture i bio je glavni bankar EBRD-a u Zagrebu za ta dva sektora u Republici Hrvatskoj. Jedna od velikih zadaća u EBRD-u je bio i monitoring potpisanog portfelja koji je iznosio nekih 600 milijuna eura. Glavnina kreditiranja se je odnosila na korporativne kredite, a jedan dio se je odnosio i na projektno financiranje.

Josip je danas vlasnik kompanije za poslovno savjetovanje. Jedan od većih angažmana je Project Manager po kreditu Svjetske banke željezničarskom sektoru u RH.  Na Sveučilištu Sjever, Koprivnica/Varaždin, Josip je angažiran u zvanju asistenta na kolegijima Poslovne financije i financijski management, te Infrastruktura poduzetništva i EU fondovi.

 

Informacije i prijave:

Prijave traju do 23.01.2020. Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Cijena seminara iznosi 1.899,00 kn + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, konzultacije s predavačem nakon seminara, 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com, diploma, ručak i osvježenje.

Ako se prijavite do 20.01.2020., dobivate 15% popusta na redovnu cijenu (1.615,00 kn + PDV), a ako se prijavite u paru, nudimo Vam 25% popusta na obje kotizacije.

Za dvije kupljene kotizacije, treću dobivate GRATIS (isključivo za prijave do 20.01.2020.)*

*Popusti se ne zbrajaju.

 

Kontakt:

ZŠEM – Poslovna Akademija d.o.o.

tel: 01/4500 307

fax: 01/4830 782

e-mail: info@zsemakademija.hr

web: www.zsemkademija.hr

 

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 3 radna dana prije početka programa. Otkazivanje sudjelovanja na skupu moguće je jedino pisanim putem na e-mail adresu info@zsemakademija.hr najkasnije 5 radnih dana prije početka programa. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju programu, nemaju pravo na povrat kotizacije i dužni su platiti punu naknadu. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika. ZŠEM – Poslovna akademija d.o.o. zadržava pravo otkazivanja – u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Ispunjavanjem i slanjem obrasca prihvaćate ove odredbe i opće uvjete. Podatke koje ste naveli mogu se upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u kome slučaju neće biti dani trećima. Vaše podatke po vašem zahtjevu možemo promijeniti ili izbrisati.

EVENT SPEAKERS

  • Josip Vuković

    Josip Vuković

    Social Links

Projektno financiranje

Podijeli seminar