13 ruj 2019

Temelji umjetne inteligencije za poslovno upravljanje

 

Poslovni svijet prolazi kroz četvrtu industrijsku revoluciju zasnovanu, između ostalog, na umjetnoj inteligenciji (UI), robotici, aditivnim tehnologijama i internetu stvari. Uzlet umjetne inteligencije u posljednjem desetljeću utječe na sve industrije stvarajući ogromne društvene i ekonomske mogućnosti i izazove. UI pripada tehnologijama koje snažno remete postojeće poslovne procese, radna mjesta i konkurentske odnose na tržištu. Prema nedavnoj studiji McKinsey-a, do 2030. godine automatizacija bi mogla globalno izmjestiti do jedne trećine radne snage. Razumijevanje osnova djelovanja UI, njezinih najvažnijih alata i najčešćih primjena u poslovanju preduvjet je očuvanja konkurentskih prednosti, a u srednjem roku i opstanka na tržištu. Jedan od najznačajnijih doprinosa UI stvaranju  konkurentske prednosti jest u omogućavanju brzog i preciznog predviđanja poslovnih događaja kao, na primjer, vjerojatnost kupnje, osipanje klijenata, otkrivanje prijevare, vjerojatnost kvara stroja, te u dubljem razumijevanju ponašanja kupaca, a sve to na temelju korištenja velikih skupova podataka koji su danas dostupni zahvaljujući CRM-u i internetu te drugim izvorima internih i eksternih podataka. Pristup informacijama i njihovo pravovremeno korištenje u strateške i taktičke svrhe oduvijek je bio temelj stvaranja konkurentske prednosti na tržištu. S obzirom na ogromnu količinu i sve brži dotok poslovnih informacija, UI, a naročito strojno učenje, postali su nezaobilazan alat za njihovu učinkovitu upotrebu u poslovnom odlučivanju. Dosadašnja iskustva su pokazala da UI može pomoći u smanjenju troškova u poslovnim procesima te istovremeno povećati njihovu brzinu i točnost te otvoriti nove perspektive u poslovanju.

Da bi bili uspješni u digitalnom okruženju koje se brzo mijenja, poslovni ljudi trebaju naučiti više o umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju te produbiti svoju perspektivu o tome kako je uključiti u svoje poslovne procese, što je upravo i cilj ovog seminara.

 

Po završetku programa, polaznici će moći:

 • objasniti poslovni kontekst i opisati pokretače sadašnje ekspanzije UI
 • opisati tehničke temelje umjetne inteligencija i strojnog učenja te razlikovati između osnovnih paradigmi i modela umjetne inteligencije i strojnog učenja
 • ocijeniti primjenjivost pojedinih pristupa umjetne inteligencije na konkretnim problemima iz poslovne prakse
 • prepoznati poslovne situacije i probleme koji se uspješno rješavaju metodama strojnog učenja
 • opisati etički i pravni (GDPR) kontekst primjene UI u poslovanju
 • procijeniti kada će njihova tvrtka imati koristi od rješenja UI
 • predložiti učinkovitu implementaciju UI rješenja u svojoj organizaciji.

 

Seminar je namijenjen:

 • rukovoditeljima i menadžerima odgovornima za strateški razvoj kompanija
 • direktorima poduzeća
 • direktorima marketinga, prodaje i CRM
 • svim stručnjacima koji su na neki način uključeni u proces upravljanja poslovnim procesima i informacijama.

 

Potrebna predznanja: Predznanje nije potrebno.

Način izvođenja seminara:

 • predavanja
 • timske aktivnosti
 • case study.

 

Predavači na seminaru:

Jan Šnajder doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) 2010. godine, gdje od 2016. godine radi kao izvanredni profesor na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Nositelj je šest predmeta na FER-u te je bio mentorom ili sumentorom studentima na više od stotinu preddiplomskih i diplomskih radova. Istraživački interesi su mu u području obrade prirodnog jezika i strojnog učenja, gdje je objavio više od 100 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija.  Usavršavao se na Institutu za računalnu lingvistiku Sveučilišta u Heidelbergu, Institutu za obradu prirodnog jezika Sveučilišta u Stuttgartu, Nacionalnome institutu za informacijske i komunikacijske tehnologije u Kyotu te Sveučilištu u Melbourneu. Sudjelovao je i bio voditeljem na nizu znanstvenih projekata iz područja obrade prirodnog jezika i strojnog učenja te mnogim projektima primjene strojnog učenja u poslovnom okruženju.  Član je Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativne sustave. Dobitnik je Srebrne plakete “Josip Lončar” 2010. godine, stipendije Hrvatske zaklade za znanost 2012. godine, stipendije Japanskog društva za promicanje znanosti 2014. godine te stipendije australske vlade Endeavour 2015. godine.

 

Igor Matutinović doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu 1999. godine. U industriji istraživanja tržišta radi od 1997. godine. Od 1999. godine direktor je GfK – centar za istraživanje tržišta d.o.o., hrvatske podružnice multinacionalne Grupe GfK, gdje od 2012. godine, između ostalih zaduženja, ima i odgovornost  za Adriatic regiju. U svojoj dugogodišnjoj poslovnoj karijeri sudjelovao je na brojnim istraživačkim projektima u raznim poslovnim područjima poput telekomunikacija, osobnog bankarstva, maloprodajnih lanaca, i fmcg-a. Kao menadžer u GfK Grupi imao je priliku upoznati se sa poslovnim problemima i načinom njihovog rješavanja u međunarodnom kontekstu. U okviru svoje akademske karijere bavi se znanstveno-istraživačkim radom u područjima ekološke, institucionalne i evolucijske ekonomike sa posebnim interesom u domeni održivog razvoja te primjeni teorije kompleksnosti u analizi ekonomskih sustava i poslovnih ciklusa. U tim područjima objavio je niz znanstvenih radova u međunarodnim recenziranim časopisima te priloge u knjigama. Od 2017. godine izučava primjenu umjetne inteligencije u poslovnim sustavima. Na ZŠEM-u predaje od 2011. godine a 2013. godine izabran je u zvanje profesora visoke škole. Od 2008. godine predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), Sveučilište u Zagrebu, gdje je  2015. godine izabran u zvanje docenta. Usavršavao se na University of British Coulmbia, Vancouver Canada.

 

Informacije i prijave:

Prijave traju do 12.09.2019. Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Cijena seminara iznosi 1.899,00 kn + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, konzultacije s predavačem nakon seminara, 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com, diploma, ručak i osvježenje.

Ako se prijavite do 30.08.2019., dobivate 15% popusta na redovnu cijenu (1.615,00 kn + PDV), a ako se prijavite u paru, nudimo Vam 25% popusta na obje kotizacije.

Za dvije kupljene kotizacije, treću dobivate GRATIS (isključivo za prijave do 30.08.2019.)*

*Popusti se ne zbrajaju.

 

Kontakt:

Sanja Kušević

ZŠEM Poslovna Akademija d.o.o.

Tel: 01/4500 307

Fax: 01/4830 782

E-mail: info@zsemakademija.hr

EVENT SPEAKERS

 • Jan Šnajder

  Jan Šnajder

  Social Links

 • Igor Matutinović

  Igor Matutinović

  Social Links

Temelji umjetne inteligencije za poslovno upravljanje

  [recaptcha]

  Podijeli seminar