Prezentacijske vještine- 5. i 6. veljače

Dvodnevni seminar Prezentacijske vještine uključuje cjelovit pristup javnom nastupanju. Seminar uključuje vježbe za glas i izgovor, usavršavanje neverbalne komunikacije, argumentacijske tehnike i oblikovanje sadržaja prezentacije. Naučit ćete kako biti uvjerljivi na neverbalnoj, verbalnoj, dijalektološkoj i tehničkoj razini. Posljednji dio seminara posvećen je govoru pred kamerom i pružit će se individualni feedback svakom polazniku. Usavršite svoje javne nastupe s našom predavačicom doc. dr. sc. Zdravkom Biočinom koja već godinama educira zaposlenike regionalnih kompanija uvjerljivim prezentacijskim vještinama. 

Po završetku programa, polaznici će:

  • moći uspješno profilirati publiku te tako privući i zadržati njihovu pozornost, 
  • naučiti kako prilagoditi argumentaciju svojoj publici, 
  • logički strukturirati prezentaciju,
  • poznavati glavne tehnike prezentiranja, 
  • ojačati svoj glas i izoštriti izgovor, 
  • koristiti neverbalne znakove za što uvjerljiviju govornu izvedbu, 
  • naučiti kako se osloboditi treme pred javni nastup i
  • osposobiti se za uspješan javni nastup pred kamerom.

doc. dr. sc. Zdravka Biočina

5. i 6. veljače 2024.

Prijave putem linka u nastavku: https://forms.gle/vgZSj6XMBJXJiPJG6

Za više informacija o datumu održavanja i cijeni obratite nam se na: info@zsemakademija.hr