21 ruj 2023

Marketing u krizi

Izazovi kriznih vremena već su praktički postali svakodnevica za direktore, managere i zaposlenike kako manjih tako i velikih, globalnih kompanija. Pandemija koja je ubrzala digitalizaciju kompanija na svim razinama dakako oblikuje i marketinške aktivnosti i naglasak stavlja upravo na digitalni marketing. Društvene mreže i web stranice sada su još važnije nego prije za komunikaciju s klijentima i zainteresiranim javnostima. U vremenu kada su ljudi primorani ostati kod kuće i obavljati većinu aktivnosti od kuće, raste i njihova aktivnost na društvenim mrežama i općenito na internetu.  Važno je stoga da marketinški stručnjaci prepoznaju rastuću prevlast digitalnoga i omoguće željeni digitalni sadržaj i tako se probiju do potencijalnih kupaca i novih korisnika.

Digitalni marketing koji obuhvaća SEO optimizaciju stranica, oglašivačke aktivnosti na društvenim mrežama, promociju sadržaja, izrade web shopova i Google oglasa nudi niz mogućnosti tvrtkama koje nastoje poslovanje prilagoditi mjerama i remote načinu rada. Kvalitetno svladane vještine digitalnoga marketinga znače i profitabilnije poslovanje čak i u uvjetima krize i reduciranih aktivnosti koje izlaze iz okvira online svijeta. Oni koji nisu imali razvijene i strateški planirane marketinške aktivnosti u digitalnome svijetu zasigurno su svjesni opcija koje propuštaju, ali dakako nikada nije kasno za prilagodbu! Tako su jačanje brenda i povezivanje s novim klijentima kao i održavanje dobrih odnosa s postojećima i dalje temelj napredovanja i širenja poslovanja.

Brojni autori naglašavaju da je u vremenu krize strategija upravljanja odnosa s potrošačima itekako važna, a to bi značilo upravo spomenuto privlačenje, održavanje i unaprjeđenje odnosa s klijentima što onda u konačnici rezultira zadržavanjem profita i uspješnom dugoročnom zajedničkom suradnjom. Naime, strateško planiranje marketinških aktivnosti i adaptacija uvjetima koje diktira tržište i aktualna situacija u društvu ključ su profitabilnog poslovanja.

Govoreći o marketinškim kampanjama za vrijeme koronakrize važno je dakako pripaziti i prilagoditi i komunikaciju s klijentima i ostalim javnostima. Ona mora biti pravovremena, usmjerena, precizna i u skladu sa situacijom. Jasno je da se u ovim uvjetima neke kampanje mogu činiti pretjeranima ili neprimjerenima što nikako ne bi trebao biti cilj. Primjeri dobre prakse su kompaniji koje su za vrijeme lockdowna svoje klijente i potrošače poticali na ostanak u kući, poštivanje mjera i širili poruke podrške i ohrabrenja. Unatoč budžetu, marketinški stručnjaci moraju prilikom osmišljavanja kampanja i poruka voditi računa o solidarnosti i društveno odgovornom poslovanju.

Predavači su na ZŠEM – Poslovnoj akademiji također stručnjaci koji prate trendove u poslovanju i događanja na globalnoj razini koja utječu i oblikuju budućnost marketinških aktivnosti stoga nastoje i ponudu edukacija prilagoditi najnovijim izazovima s kojima se marketinški stručnjaci susreću i omogućiti im alate za aktivno praćenje navika korisnika i korištenje alata digitalnog marketinga.

Autor: Bernarda Jurić