TRAJANJE

5 tjedana

(11 modula relevantnog sadržaja s

vrhunskim predavačima)

IZVEDBA

online predavanja

(priprema prije modula kroz analize

slučajeva i teksta)

JEZIK

hrvatski jezik

(dio literature i video sadržaja na

engleskom jeziku)

CIJENA

5.000,00 KN + PDV

(uključena predavanja, materijali i više

od 30 e-knjiga)

Kako pristupiti krizi i digitalizaciji u isto vrijeme?

 

U današnje vrijeme koje je pod stalnim pritiskom digitalizacije, svjedoci smo i krize koja je dodatno pojačala potrebu za brzom prilagodbom. Najbolji način za prilagodbu u nadolazećim vremenima je zasigurno MINI MBA program u suradnji ZŠEM-a i ZŠEM – Poslovne akademije.

Kroz razgovor s poslovnom zajednicom uvidjeli smo nepostojanje sličnog programa na našem tržištu, programa koji bi managerima svih razina omogućio da na hrvatskom jeziku poslušaju teme bitne za prilagodbu, a da im pritom teme i trendove predstave predavači i stručnjaci s međunarodnim iskustvom.

SADRŽAJ

 

Svaka tema sastojat će se od online predavanja koje će se održati uživo i na kojem će polaznici osim predavanja s predavačima moći otvoreno diskutirati o izazovima u vlastitoj okolini. Osim predavanja, polaznicima je omogućen pristup ebook024 portalu, na kojem mogu pronaći preko 30 e-knjiga u potpunosti povezanih sa predavanjima (vrijednost e-knjiga 4.500,00 HRK). Uz sve navedeno svima će biti omogućeni dodatni materijali za proučavanje prije i poslije predavanja (analize, case study, video sadržaji).

DIPLOMA

 

Po završetku programa, polaznicima koji su uspješno završili program bit će dodijeljena Diploma o uspješnom završetku MINI MBA programa.

CIJENA

 

Cijena programa iznosi 5.000,00 KN + PDV.

EARLY BIRD ponuda (isključivo do 19.06.2020.):
10% popusta
3+1 GRATIS

U cijenu su uključeni svi materijali potrebni za uspješno prolaženje programa.

Po završetku programa moguće je ostvariti dodatne pogodnosti na programe ZŠEM – Poslovne akademije.

PREGLED MODULA

17:00 – 18:30

dr.sc. Dino Ivan Dogan

Neplanirana, a reaktivna strategija u današnje krizno vrijeme može učiniti velike razlike za poslovanje kompanija. Saznajte kako bolje analizirati okolinu, predvidjeti situaciju i prilagoditi strateške aktivnosti kako biste održali poslovanje kompanije.

17:00 – 18:30

dr.sc. Zoran Barac

Modul Korporativno upravljanje obuhvaća prikaz najboljih praksi u radu upravljačkih tijela u kompanijama promatrano kroz četiri dimenzije: situacijsku, stratešku, integrativnu i kontrolnu dimenziju. Saznajte kako postići djelotvoran upravljački model i integrirati funkcionalne timove.

17:00 – 18:30

mr.sc. Josip Vuković

Cilj modula je objasniti projektno financiranje i usporediti ga s klasičnim financiranjem. Naučite kako predstaviti teorijske osnove projektnog financiranja, tipične sudionike u projektnom financiranju te saznajte moguće rizike koji se mogu pojaviti kod projektnog financiranja i način na koji se oni mogu ublažiti i/ili izbjeći.

17:00 – 18:30

dr.sc. Goran Oblaković

Jedan od ključnih izazova globalnog poslovanja kao i povezanosti jesu i lanci opskrbe. Cilj webinara je predočiti metodologiju i alate za analizu lanaca opskrbe, poboljšanje  i unaprjeđenje kao i razumijevanje faktora uspjeha u globalnom okruženju.

17:00 – 18:30

dr.sc. Zdravka Biočina

U ovom modulu polaznici će kroz spoznaju verbalnih i neverbalnih savjeta naučiti uspješnije komunicirati negativne poruke. Cilj webinara je polaznike usmjeriti da u budućnosti pravilno prenose nepovoljne poruke te znaju ispravno reagirati na negativni feedback kako bi osigurali dobar „image“ sebe i organizacije.

17:00 – 18:30

doc.dr.sc. Borna Jalšenjak

U okolnostima u kojima se nalazimo teško je održati socijalnu povezanost i produktivnost. Webinar će polaznicima razjasniti sferu adaptivnog vodstva te će se kroz vođene grupne diskusije raditi na individualnim planovima polaznika i koracima za poboljšanje vođenja timova.

17:00 – 18:30

dr.sc. Valentina Pirić

Cilj ovog modula je približiti polaznicima strategije i smjerove upravljanja marketinškim alatima poduzeća. Saznajte na koje načine usmjeriti marketinške akcije u vremenima nesigurnosti te otkrijte alate za uspješno vođenje marketing operacija.

17:00 – 18:30

dr.sc. Hrvoje Maljak

Kako se nositi s novim izazovima u brand managementu? Mijenja li se brand management? Kroz razne primjere iz prakse približit ćemo nove izazove brand managementa. Kako se snaći u novoj eri digitalne revolucije gdje je sve povezano. Seminar će približiti nove alate, novi pristup brand managementu s ciljem što efikasnijeg i efektivnijeg upravljanja.

17:00 – 18:30

Ivija Bernatović, MBA

Inovativnost usluga i proizvoda u doba digitalizacije poslovanja je odavno nužnost, a ne rijetkost. Kroz poznavanje metode design thinkinga, usvajanje koraka te kroz prepoznavanje što biste mogli poboljšati u poslovanju, ovaj webinar vodit će vas kroz sve faze design thinkinga te ćete uz savjete moći promisliti kako razraditi ideje s članovima vašeg tima.

Pomak u vođenju virtualnih timova koji se desio preko noći kod mnogih voditelja uzrokovao je probleme – u nemogućnosti prilagodbe, motivacije članova i pada produktivnosti. U ovom ćemo webinaru raspravljati o svojstvima virtualnih timova, prednostima i nedostacima kao i nekim strategijama koje mogu poboljšati motivaciju i produktivnost članova tima.

Cilj ovog webinara je razumjeti metodologiju i alate uvođenja promjena, kao i osvijestiti barijere u pojedincu, timu i organizaciji zbog kojih promjene mogu stvarati otpore. Kroz razumijevanje negativnih reakcija webinar će pružiti savjete za učinkovite odgovore na te reakcije te istaknuti faktore uspjeha uvođenja promjena.

Prijave na:

info@zsemakademija.hr