dr. sc. Andrijana Mušura Gabor

  • Management

Contact Info:

  • andrijana.musura@zsem.hr

Biografija

Dr.sc. Andrijana Mušura Gabor među prvima u Hrvatskoj je 2013. godine doktorirala ekonomsku psihologiju pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju niz kolegija koji uključuju primjenu psihologije u području ekonomije, marketinga i organizacije. Dugi niz godina vodi institucionalna istraživanja na ZŠEM-u, što uključuje mjerenja zadovoljstva i prediktivnu analitiku. Usavršavala se kroz studijske boravke na partnerskim sveučilištima u SAD-u, Španjolskoj i Nizozemskoj.

Autorica je brojnih radova iz područja ekonomske psihologije, uglavnom prezentiranih i objavljenih na međunarodnim konferencijama i u inozemnim recenziranim znanstvenim časopisima. Aktivno surađuje sa poslovnom zajednicom u vidu provođenja primijenjenih istraživanja, konzultantskih usluga i pozivnih predavanja. Održala je brojne seminare i radionice za hrvatske tvrtke na teme iz područja organizacijske psihologije. Neke od kompanija u kojima je dr. sc. Mušura Gabor držala inhouse edukacije ili koje su sudjelovale na njenim otvorenim seminarima: Ericsson Nikola Tesla, Bauerfeind, HBOR, IN2, Raiffeisen BANK, Lidl, GFK, Bina Istra, Partner banka, Brodogradilište Viktor Lenac, Zagrebačka banka, PBZ, HANFA, Vipnet, HT, HŽ, Erste & Steiermärkische Bank, Jadranski naftovod, Styria, SAFU, Admiral i dr. U javnosti je prepoznata kao stručnjak u području potrošačke psihologije, poslovnog odlučivanja te praktične primjene bihevioralnih znanosti. Redovno piše za poslovne i financijske portale.