doc. dr. sc. Borna Jalšenjak

  • Etika

Contact Info:

  • bjalsen@zsem.hr

Biografija

izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak je profesor vodstva i poslovne etika na Luxembourg School of Business u Luksemburgu i na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa u Hrvatskoj. Dr. Jalšenjak također služi kao gostujući nastavnik na St. Ambrose University u SAD-u i na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Područje interesa obuhvaća poslovnu etiku i društvenu odgovornost, te
preklapanje između menadžmenta (pogotovo teorija vodstva i motivacije) i filozofije (pogotovo filozofske antropologije). Stručno se
usavršavao na IESE Business School u Španjolskoj te je završio ICF-akreditiran program za coaching na Erickson Coaching International u
Kanadi. Uz znanstveno-nastavni rad Dr. Jalšenjak je, kao Erickson Certified Professional Coach, predan radu i razvijanju svoje coaching
prakse u Hrvatskoj i inozemstvu.

Neke od kompanija za koje je izv. prof. dr. sc. Jalšenjak održao inhouse edukacije ili koje su sudjelovale na njegovim otvorenim
seminarima: Cemex, Ericsson Nikola Tesla, Erste & Steiermärkische Bank, FINA, HP- Hrvatska pošta, Jamnica, Pevex, Pliva, Podravka,
Privredna banka Zagreb, PwC, Ramiro, Auro Domus, Atlantic grupa, Hrvatska Lutrija, Turisthotel, PBZ, OTP banka, Valamar i dr.

 

Izbor iz novijih publikacija:

  • Teaching Business Ethics in Transitional Cultures, u: Agatha Stachowicz-Sanuschs, Wolfgang Amann (ured.) Management Education for Corporate Social Performance (Information Age Publishing, 2018.).
  • Poslovna etika, korporacijska društvena odgovornost i održivost, urednik, (Zagrebačka škola ekonomije i managementa, MATE, 2017.);
  • Corporate Social Responsibility in Croatia: From Historical Development to Practice, u: Samuel O. Idowu, René Schmidpeter, Matthias S. Fifka (ured.) Corporate Social Responsibility in Europe. United in Sustainable Diversity (Springer International Publishing, Switzerland, 2016.).
  • Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje. 2. popravljeno i prošireno izdanje, urednik, (MATE, d.o.o., Zagreb, 2015).