dr. sc. Branka Remenarić

Biografija

dr. sc. Branka Remenarić doktorirala je 2012. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku na
temu: “Međuovisnost mirovinskih planova i financijske stabilnosti poslovnih subjekata u RH”.
Diplomirala je i magistrirala je na Ekonomskom fakultetu SvView Eventeučilišta u Zagrebu (PDS
Računovodstvo, revizija i financije). Godine 2012. završila je International Faculty Development
Program na IESE Business School u Barceloni – University of Navarra. Član je uredničkog odbora
stručnog časopisa Računovodstvo i financije kojeg izdaje Hrvatska zajednica računovođa i
financijskih djelatnika. Zaposlena je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, te predaje na
kolegijima iz područja računovodstva i poreza. Gostovala je kao predavač na MBA programu
sveučilišta Tecnológico deMonterrey u 2013.