Dina Vasić, MBA

Biography

Dina Vasić, MBA je doktorski kandidat na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani te viši predavač na Katedri za financije i
računovodstvo Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Doktorsko istraživanje je fokusirano na investicijske odluke poslovnih
anđela, te je nagrađeno pozivima na vodeće doktorske konferencije poput Babson Entrepreneurship Research Colloquium (BCERC) i
konzorcija Europske akademije managementa (EURAM). Područje znanstvenog rada su investicije poslovnih anđela, poduzetničke
financije, bihevioralne perspektive investicija. Za doktorski studij nagrađena je dvjema stipendijama, te je primila više potpora
istraživanjima kroz svoju akademsku karijeru.

Kao viši predavač na Katedri za financije i računovodstvo na ZŠEM-u predaje Poslovne financije, Obiteljske financije, Međunarodne
financije, te Spajanja i preuzimanja. Kao vanjski predavač sudjeluje u Master in Management programu na Luxembourg School of
Business. Kao gost predavač posjećuje i Cologne Business School te Hamburg School of Business Administration u Njemačkoj te je
sudjelovala u nekoliko edukacijskih panela tijekom 2016. i 2017. godine na GESIS institutu u Kölnu. Od 2015. godine volontira kao
akademski mentor natjecateljskih timova u CFA institutu u okviru CFA Research Challenge projekta te kao pridruženi član i član
uredničkog odbora u Hrvatskom diplomatskom klubu. Aktivno se bavi znanstvenim radom i autorica je više radova iz područja
financijskog managementa, financijske pismenosti i financiranja startupova kroz alternativni pristup financiranju.

U mandatnom razdoblju 2021. – 2025. obnaša funkciju Predsjednice Odbora za financije Gradske skupštine Grada Zagreba i aktivna je
nezavisna zastupnica u Gradskoj Skupštini Grada Zagreba.