dr. sc. Dino Ivan Dogan

  • Management

Contact Info:

Biografija

dr. sc. Dino Ivan Dogan rođen je 1963. godine u Stuttgartu, Njemačka. Diplomirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u
Stuttgartu. Iste godine zaposlio se na Ekonomskom fakultetu u Stuttgartu kao asistent na katedri za strateški management i poslovno
planiranje. Na sveučilišnom studiju izvodi predavanja i vježbe iz predmeta teorija odlučivanja i projektno planiranje. Područje
znanstvenog i stručnog interesa mu je strateški management, logistika i management procesa. 1993. godine doktorira na temu
„Strateški management logistike na Ekonomskom fakultetu u Stuttgartu.

Od 1997. godine radi u Alcatelovoj središnjici u Parizu kao projektni rukovoditelj za implementaciju SAP-a u financijama. 2002. g.
preuzima vodstvo Alcatelove divizije Usluge telekomunikacijskih mreža za Njemačku. Godine 2003. postaje CFO i član Uprave tvrtke
Vipnet d.o.o. Hrvatska. 2009. godine postaje član Uprave i CFO Mobilkom Austria. 2010. je na čelu tima za pripajanje Mobilkoma Austria
AG Telekomu Austria AG. Za uspješnu integraciju dobiva međunarodno priznanje. Od 2011. radio je na poziciji CFO i člana Uprave
Hrvatski Telekom. Početkom 2011. g. surađuje i s Boston Consulting Grupom kao stariji vanjski savjetnik. Dekan je na Luxembourg School
of Business i predavač na kolegiju “Strategija” gdje se glavni fokus stavlja na strateško odlučivanje, vodstvo, poslovno upravljanje,
pregovaranje i inovacije.

Bio je gostujući profesor na ekonomskim fakultetima u Stuttgartu i Zagrebu te Gospodarskoj akademiji u Stuttgartu. Član je povjerenstva
brojnih stručnih časopisa. Suosnivač je Njemačke međunarodne škole u Zagrebu.

Održao je brojne seminare za polaznike i njihove tvrtke poput SDA Croatia, Nord Produkt, DTB, Hrvatska Pošta, OTP banka, Pevex, HBOR,
Podravka, HŽ INFRASTRUKTURA, Generali osiguranje, Robert Bosch, Erste&Steiermärkische Bank, IN2, Ericsson Nikola Tesla, i dr.