dr. sc. Goran Oblaković

  • Management

Contact Info:

  • goran.oblakovic@zsem.hr

Biografija

Doktorirao je na odjelu za management, Sveučilište St. Gallen, Švicarska, obranivši disertaciju ”Risk Management at the Strategic and Operational Levels of Swiss Banks: Current Status and the Lessons Learned from the Subprime Crisis”. Magistirao je na Sveučilištu Indiana, SAD, iz područa strateških financija i poslovne administracije (MBA), gdje je također i diplomirao poslovnu administraciju. Na ZŠEM-u radi na Katedri za management, i predaje kolegije Managementa i Posuzetništva. Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu poduzetništvo, upravljanje rizicima, management i bankarstvo. Prije nego što je upisao doktorat na Sveučilištu St.Gallen, radio je u SAD-u i Europi za Target Corp., FedEx, Sveučilištu Indiana, Ujedinjenje Narode, i nekoliko sturtup-a.