dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš

  • Management

Contact Info:

  • ivona.skreblin@zsem.hr

BIOGRAFIJA

Dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš od 2005. godine na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) provodi istraživanja i predaje u području primjene psihologije u managementu na Katedri za management, poduzetništvo i digitalnu transformaciju. Predaje Organizacijsko ponašanje, Management ljudskih potencijala, Socijalnu psihologiju, Vodstvo, Management, Management promjena i Primjenu mjerenja u ljudskim potencijalima na preddiplomskom i diplomskom MBA studiju. Programski je direktor studija MBA Management, i vodi projekte razvoja karijere studenata za Career centar ZŠEM-a. Također sudjeluje u programima edukacije za tvrtke.

Diplomirala je psihologiju na Sveučilištu u Rijeci, te potom doktorirala na Sveučilištu u Trstu 2005. godine na području socijalne psihologije pod mentorstvom američkog profesora dr. Robert A. Wicklund i sa stipendijom Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije. Provela je godinu dana na akademskom boravku u SAD-u na Sveučilištu Oglethorpe u Atlanti, Georgia. Dodatno se usavršavala kroz međunarodni program razvoja profesora poslovnih škola u Španjolskoj na IESE u Barceloni 2006. godine.

Po završetku doktorskog studija dr. sc. Škreblin Kirbiš radila je kao znanstveni asistent na Institutu za antropologiju u Zagrebu. Ima veliko iskustvo na području istraživanja tržišta, koje je stekla kroz provođenje anketa za tada vodeće tvrtke istraživanja tržišta. Bila je član istraživačkog projekta o širenju znanja u bilateralnoj gospodarskoj suradnji u okviru programa Ministarstva Republike Hrvatske trgovine, rada i poduzetništva. U 2009. godini predaje kolegij Management of Organizations tijekom jednog semestra na partnerskom sveučilištu University of Central Missouri u SAD-u. Sudjelovala je u projektu izrade modela vanjskog vrednovanja osnovnih i srednjih škola pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Svoje znanstveno-istraživačke radove na temu ekonomski važnih ponašanja kroz istraživanje kognitivnih procjena, percepcija i stavova u pozadini tih ponašanja s implikacijama za obrazovanje objavljuje i predstavlja u domaćim i inozemnim časopisima te na međunarodnim konferencijama. Osim u Hrvatskoj živjela je i radila u Italiji i SAD-u te se aktivno služi engleskim i talijanskim jezikom.