dr. sc. Jan Šnajder

Contact Info:

  • jan.snajder@fer.hr

Biografija

dr.sc. Jan Šnajder doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) 2010. godine, gdje od 2016. godine radi kao izvanredni profesor na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Nositelj je šest predmeta na FER-u te je bio mentorom ili sumentorom studentima na više od stotinu preddiplomskih i diplomskih radova. Istraživački interesi su mu u području obrade prirodnog jezika i strojnog učenja, gdje je objavio više od 100 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija.  Usavršavao se na Institutu za računalnu lingvistiku Sveučilišta u Heidelbergu, Institutu za obradu prirodnog jezika Sveučilišta u Stuttgartu, Nacionalnome institutu za informacijske i komunikacijske tehnologije u Kyotu te Sveučilištu u Melbourneu. Sudjelovao je i bio voditeljem na nizu znanstvenih projekata iz područja obrade prirodnog jezika i strojnog učenja te mnogim projektima primjene strojnog učenja u poslovnom okruženju.  Član je Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativne sustave. Dobitnik je Srebrne plakete “Josip Lončar” 2010. godine, stipendije Hrvatske zaklade za znanost 2012. godine, stipendije Japanskog društva za promicanje znanosti 2014. godine te stipendije australske vlade Endeavour 2015. godine.