dr. sc. Mirna Koričan Lajtman

  • Management

Contact Info:

  • mirna.korican@zsem.hr

Biografija

dr. sc. Mirna Koričan Lajtman završila je doktorski studij 2015. godine na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj s temom „Impact of personal factors on the work life conflict and its co-influence with organizational factors on employee commitment in Croatia“. Titulu magistra psihologije stekla je izradom rada iz područja socijalne psihologije, a 2009. godine stekla je i MBA titulu. Dr.sc. Koričan Lajtman je
programska direktorica diplomskog MBA studija Upravljanje ljudskim potencijalima na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, a
zaposlena je kao Associate Professor na Luxembourg School of Business (Luksemburg). Predaje kolegije iz područja ljudskih potencijala i managementa. Usavršavala se kroz studijske boravke na partnerskim sveučilištima John Carroll (SAD), Sveučilištu St. Ambrose (SAD) i IESE (Španjolska).

Sudjelovala je na EU projektu iz IPA IV komponente, komponente razvoja ljudskih potencijala, te na EU projektu vezanom uz Hrvatski
klasifikacijski okvir. Aktivno prevodi knjige iz područja ljudskih potencijala i poslovne ekonomije, autorica je nekoliko istraživačkih radova
te aktivno drži edukacije u centralnoj i istočnoj Europi.

Neke od kompanija u kojima je dr.sc. Koričan Lajtman držala inhouse edukaciju ili koje su sudjelovale na njenim otvorenim seminarima:
Ataco, Benu, Billa, Cemex, Crowe Horwath, European Investment Bank, Ericsson Nikola Tesla, Erste & Steiermärkische Bank, Ernst &
Young, Fidifarm, FINA, HP- Hrvatska pošta, HT, JGL, INA, Iskon, Jamnica, Kaufland Hrvatska, Kolektiv, KPMG, Kraš, Lidl, Nova TV, Pliva,
Podravka, Privredna banka Zagreb, PwC, Ramiro, Roto dinamic, SAFU, SES, Sol Meliá Hrvatska, Tokić, Medika,Hrvatska Lutrija, Valamar i
dr.