Philip Vranešić, MBA

Biografija

Philip Vranešić, MBA je završio preddiplomski studij programa Ekonomija i management na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Managementa (ZŠEM) u Zagrebu, 2014. godine. Sredinom 2018. godine završio je i diplomski studij na ZŠEM-u, MBA program, Management Informacijskih Sustava, sa jednim semestrom razmjene u Singapuru na Nanyang Technological University (NTU).

Počeo je raditi na ZŠEM-u 2014. kao asistent na katedri za Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), a trenutno je predavač na katedri za Management, poduzetništvo i digitalnu transformaciju. Od početka karijere je usko vezan uz tehnologiju kako bi se specijalizirao na području IT managementa te digitalnog marketinga. Trenutno je na doktorskom studiju Sheffield Hallam University (SHU) u Engleskoj.