Randy Richards, PhD

  • Management

Contact Info:

  • richardsrandyl@sau.edu

BIOGRAFIJA

Randy Richards PhD je predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, a predaje na MBA programima Menadžment i Upravljanje ljudskim potencijalima. Također sudjeluje u držanju internih edukacija i otvorenih seminara te je predavač na preddiplomskim i  diplomskim studijima u Sjedinjenim Američkim Državama, Litvi, Njemačkoj i Hrvatskoj.

Na sveučilištu St. Ambrose u Davenportu (Iowa) stekao je počasno zvanje Professor Emeritus gdje i dalje nastavlja predavati kao vanjski suradnik na Katedri za organizacijsko vodstvo.

Prije nego je započeo akademsku karijeru, profesor Richards je proveo 20 godina u menadžmentu, a ima i bogato iskustvo u consultingu, coachingu i trainingu.

Predavanja profesora Richardsa su poznata po velikoj razini uključenosti polaznika, praktičnom radu, energiji, intenzitetu i najviše od svega – zabavi.