dr. sc. Valentina Pirić

Biografija

dr.sc.Valentina Pirić doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši doktorski rad pod nazivom „Utjecaj korporacijskih komunikacija na stvaranje imidža poduzeća“. Od 2007., godine djeluje kao viši predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa na Katedri za marketing i turizam gdje izvodi nastavu na engleskom jeziku na kolegijima stručnog studija: Marketing, Marketing Management i Consumer Behavior, te na kolegiju Marketing Metrics u okviru MBA programa.

Autorica je brojnih objavljenih znanstvenih i stručnih radova radova i knjiga te aktivna sudionica niza znanstvenih konferencija iz područja ekonomije i marketinga. Iza sebe ima dugogodišnju poslovnu karijeru u automobilskoj industriji i bankarskom sektoru gdje obnaša niz različitih poslovnih funkcija poput direktora prodaje i marketinga, člana Uprave za prodaju i marketing, voditelja odnosa s javnošću, stručnog suradnika Ureda Uprave i sl.