dr.sc. Zdravka Biočina

Biografija

dr. sc. Zdravka Biočina diplomirala je primijenjenu lingvistiku i govorništvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2014. godine s radom Govorna izvedba i argumentacija hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Sveučilištu u Zagrebu te brani doktorski rad 2019. godine. Tijekom studija dobila je nagradu „Franjo Marković“ za
znanstveni rad.

Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa izvodi nastavu na hrvatskome i engleskome jeziku iz predmeta Govorništvo i Poslovne
komunikacije.

Za ZŠEM – Poslovnu akademiju održala je seriju webinara, radionica kao i inhouse edukacija. Neki od polaznika edukacija iz područja
komunikacije, govorništva, i prezentacijskih vještina dolaze iz kompanija: Atantic grupa, Ina, Coca Cola, Hrvatska Pošta, Maistra, Auro
Domus, Dukat, OTP banka, Turisthotel d.d., Stela Impex d.o.o., ZABA i dr.