Upravljanje konfliktima

Edukacija “Upravljanje konfliktima” od Mateja Nakića, magistra psihologije, bavi se različitim aspektima konflikata u interpersonalnim i organizacijskim kontekstima.

Program istražuje definicije i elemente konflikta, akademsko poimanje sukoba, i različite perspektive na konflikte – od tradicionalnog do suvremenog pogleda. Također, obrađuje uzroke konflikata, kao što su organizacijski, osobni, komunikacijski i psihološki čimbenici. Program detaljno proučava konflikte i socijalnu kogniciju, kognitivne pristranosti, faze konflikta te načine rješavanja konflikata, uključujući indirektne i direktne tehnike. Edukacija naglašava kako konflikti nisu inherentno negativni, već mogu imati i pozitivne posljedice, ovisno o pristupu i načinu upravljanja njima.

Matej Nakić, mag. pysch.

19. ožujka 2024.
09.00 – 16.30h
Ulica Filipa Vukasovića 1, Zagreb

Cijena: 300 EUR + PDV.

Za više informacija o datumu održavanja i cijeni obratite nam se na: info@zsemakademija.hr