ZŠEM – Poslovna akademija uz suglasnost Ministarstva financija provodi program stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u 2023. godini.

U plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2023. godinu uključili smo teme iz područja računovodstva koje je Ministarstvo financija objavilo kao prioritetne s oznakom „A“ kao i druge računovodstvene teme koje su aktualne i relevantne  za obavljanje revizorskih usluga te teme iz područja ‘ostalo’. Teme se odnose na primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te na aktualnosti koje proizlaze iz njihove promjene. Teme također pokrivaju i porezne aspekte primjene pojedinih standarda. Pohađanjem edukacija dodjeljuju vam se bodovi.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

Stalno stručno usavršavanje prema planu i programu organizatora namijenjeno je ovlaštenim revizorima, revizorskim vježbenicima te svim ostalim profesionalnim računovođama koji žele obnoviti ili unaprijediti svoja stručna znanja i vještine te ovladati aktualnim promjenama u standardima financijskog izvještavanja te poreznim propisima vezanima uz njihovu primjenu. Aktivnosti prema planu i programu mogu pohađati i svi ostali zainteresirani polaznici koji imaju dovoljno predznanja.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA

Kroz aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora prema ovom predloženom planu i programu imamo za cilj ostvariti ishode učenja primjereno razini stručnosti profesionalnih računovođa odnosno ovlaštenih revizora, na način kako su opisani u Međunarodnim standardima edukacije koje je objavio IAESB (Odbor za međunarodne standarde edukacije računovođa). Polazeći od ciljne skupine koju čine ovlašteni revizori, očekivani ishodi učenja su usmjereni na doprinos zaštiti javnog interesa, kvaliteti revizije, poboljšanju rada i promociji kredibiliteta revizorske profesije.

Preuzmite raspored edukacija ovdje.

PREGLED PROGRAMA

24.1.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MSFI 15
 • Diskutirati učinke varijabilnog dijela naknade na mjerenje prihoda
 • Prepoznati i razlikovati ugovor s kupcima u konkretnim situacijama od drugih ugovora
 • Diskutirati računovodstvene implikacije modifikacije ugovora s kupcima
 • Objasniti i raspraviti, kroz diskusiju i na primjerima, izazove iz prakse

7.2.2023.

Matej Nakić, mag. psych.

 • Identificirati koje interpersonalne situacije polaznicima uzrokuju stres
 • Naučiti učinkovite tehnike komunikacije i slušanja koje pomažu u smanjivanju svakodnevnog stresa
 • Naučiti kako surađivati s različitim tipovima ”teških” ljudi koji nam uzrokuju posebno visoku razinu stresa
 • Detektiranje izvora stresa
 • Savladati osnovne tehnike i metode upravljanja svakodnevnim stresom

21.2.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MSFI za poslovna spajanja i podjelu trgovačkih društava
 • Analizirati porezne aspekte poslovnih spajanja i podjelu trgovačkih društava
 • Analizirati zahtjeve MSFI za spajanja društva pod zajedničkom kontrolom
 • Priznati i mjeriti goodwill ili dobit iz povoljne kupnje i nekontrolirajući interes
 • Analizirati zahtjeve standarda za pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja

21.3.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Identificirati odnose i transakcije povezanih osoba,
 • Analizirati otvorene stavaka između subjekta i povezanih osoba,
 • Analizirati potrebne objave o povezanim osobama
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MRS 24

26.4.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • računovodstveni tretmana transakcija i stanja u stranim valutama
 • svođenja rezultata i financijskog položaja inozemnog poslovanja
 • svođenje početnih stanja nakon uvođenja eura u Republici Hrvatskoj
 • objavljivanje usporednih podataka nakon uvođenja eura u Republici Hrvatskoj
 • primjeri iz prakse.

16.5.2023.

izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak

 • Prikazati elemente normativne i primijenjene etike
 • Razložiti elemente Kodeksa poslovne etike revizora
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene etičkih kodeksa

23.5.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve standarda za sastavljam izvještaja o novčanim tokovima
 • Pripremiti izvještaj o novčanom toku primjenom indirektne metode
 • Analizirati pokazatelje na temelju izvještaja o novčanim tokovima
 • Pripremiti izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

20.6.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Razlikovati između prijevarnog financijskog izvještavanja i pronevjere imovine
 • Analizirati trokut prijevare
 • Diskutirati revizorovu odgovornost za procjenu rizika od prijevare i otkrivanje značajnih pogrešaka uslijed prijevare
 • Prepoznati posebna područja rizika od prijevare i razviti postupke za otkrivanje prijevara

5.9.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Identificiranje i analiziranje štetnih ugovora
 • Analizirati zahtjeve MRS 37
 • Razlikovati rezerviranja od drugih obveza i nepredvidivih obveza
 • Izračunavanje iznosa gubitka po štetnom ugovoru
 • Mjerenje i priznavanje ostalih rezerviranja
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MRS 37

26.9.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MRS 41 i HSFI 17
 • Analizirati razlike između MRS 41 i HSFI 17
 • Objasniti i raspraviti, kroz diskusiju i na primjerima, izazove iz prakse

10.10.2023.

Matej Nakić, mag. psych.

 • Povezati osobne vrijednosti s motivacijom
 • Razumjeti kako motivacijski sustavi imaju utjecaja na ponašanje zaposlenika i angažiranost
 • Planirati kako uspješno motivirati sebe i članove vlastitog tima

24.10.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

 • Analizirati zahtjeve MRS 8
 • Razlikovati računovodstvene politike od računovodstvenih procjena i pogrešaka
 • Analizirati efekte promjene računovodstvenih procjena na poslovni rezultat i poreze
 • Prikazati promjenu računovodstvene procjene u financijskim izvještajima
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MRS 8

7.11.2023.

dr. sc. Mirna Koričan Lajtman

 • Razumijeti važnost uspješnog postavljanja prioriteta
 • Osvijestiti odgovara li stil vođenja tima fazi razvoja te definirati akcije
 • Evaluirati timsku ulogu sa prednostima i nedostacima uloge te posljedičnim aktivnostima
 • Naučiti koji grupni procesi predstavljaju gubitak u timskom radu te smanjuju kvalitetan timski rad i odlučivanje

21.11.2023.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MSFI 9 za umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca
 • Analizirati zahtjeve MRS 36 za umanjenje vrijednosti imovine
 • Analizirati porezne aspekte umanjenja vrijednosti imovine
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MSFI 9 i MRS 36

19.12.2023.

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati ključne elemente i obilježja izmjene poreznih propisa
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene poreznih propisa

CIJENA

Cijena edukacija kreće se od 339,05 do  678,11 HRK + PDV / 45,00 do 90,00 € + PDV

U cijenu su uključeni svi materijali potrebni za uspješno prolaženje programa.

Prijavite se na: info@zsemakademija.hr