ZŠEM – Poslovna akademija uz suglasnost Ministarstva financija provodi program stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u 2021. godini.

 

U plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2021. godinu uključili smo teme iz područja računovodstva koje je Ministarstvo financija objavilo kao prioritetne s oznakom „A“ kao i druge računovodstvene teme koje su aktualne i relevantne  za obavljanje revizorskih usluga. Teme se odnose na primjenu Hrvatskih standarada financijskog izvještavanja i Međunarodnih standarada financijskog izvještavanja te ne aktualnosti koje proizlaze iz njihove promjene. Teme također pokrivaju i porezne aspekte primjene pojedinih standarada. Svaka edukacija donosi 5 priznatih bodova.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

 

Stalno stručno usavršavanje prema planu i programu organizatora namijenjeno je ovlaštenim revizorima, revizorskim vježbenicima te svim ostalim profesionalnim računovođama koji žele obnoviti ili unaprijediti svoja stručna znanja i vještine te ovladati aktualnim promjenama u standardima financijskog izvještavanja te poreznim propisima vezanima uz njihovu primjenu. Aktivnosti prema planu i programu mogu pohađati i svi ostali zainteresirani polaznici koji imaju dovoljno predznanja.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA

 

Kroz aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora prema ovom predloženom planu i programu imamo za cilj ostvariti ishode učenja primjereno razini stručnosti profesionalnih računovođa odnosno ovlaštenih revizora, na način kako su opisani u Međunarodnim standardima edukacije koje je objavio IAESB (Odbor za međunarodne standarde edukacije računovođa). Polazeći od ciljne skupine koju čine ovlašteni revizori, očekivani ishodi učenja su usmjereni na doprinos zaštiti javnog interesa, kvaliteti revizije, poboljšanju rada i promociji kredibiliteta revizorske profesije.

PREGLED PROGRAMA

26.01.2021.

dr.sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati ključne elemente i obilježja porezne reforme od 1.1.2021.
 • Analizirati utjecaj odgođenih poreza
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene poreznih propisa.

23.02.2021.

dr.sc. Branka Remenarić

dr.sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MSFI 15
 • Diskutirati učinke varijabilnog dijela naknade na mjerenje prihoda
 • Prepoznati i razlikovati ugovor s kupcima u konkretnim situacijama od drugih ugovora
 • Diskutirati računovodstvene implikacije modifikacije ugovora s kupcima
 • Objasniti i raspraviti, kroz diskusiju i na primjerima, izazove iz prakse.

23.03.2021.

dr.sc. Branka Remenarić

dr.sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve standarda za pripremu financijskih izvještaja
 • Analizirati ključne politike i procjene kod pripreme financijskih izvještaja
 • Analizirati izmjene MSFI-ja
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MSFI

28.09.2021.

dr.sc. Branka Remenarić

dr.sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MRS 41 i HSFI 17
 • Analizirati razlike između MRS 41 i HSFI 17
 • Objasniti i raspraviti, kroz diskusiju i na primjerima, izazove iz prakse.

25.05.2021.

dr.sc. Branka Remenarić

 • Analizirati učinke promjene računovodstvene politike za najmove na financijske izvještaje
 • Izračunati i prikazati retroaktivno usklađenje u prvoj godini primjene
 • Analizirati promjene MSFI 16 uslijed pandemije COVID 19
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MSFI 16-a.

23.04.2021.

dr.sc. Branka Remenarić

dr.sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve standarda za pripremu financijskih izvještaja
 • Analizirati ključne politike i procjene kod pripreme financijskih izvještaja
 • Analizirati izmjene HSFI-ja
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene HSFI

23.11.2021.

dr.sc. Branka Remenarić

 • Razlikovati između prijevarnog financijskog izvještavanja i pronevjere imovine.
 • Analizirati trokut prijevare
 • Diskutirati revizorovu odgovornost za procjenu rizika od prijevare i otkrivanje značajnih pogrešaka uslijed prijevare.
 • Prepoznati posebna područja rizika od prijevare i razviti postupke za otkrivanje prijevara.

26.10.2021.

dr.sc. Branka Remenarić

dr.sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve standarda za sastavljam izvještaja o novčanim tokovima
 • Pripremiti izvještaj o novčanom toku primjenom indirektne metode  
 • Analizirati pokazatelje na temelju izvještaja o novčanim tokovima.

CIJENA

 

Cijena svake pojedine edukacije iznosi 500,00HRK + PDV.

U cijenu su uključeni svi materijali potrebni za uspješno prolaženje programa.

Prijavite se na: info@zsemakademija.hr