ZŠEM – Poslovna akademija uz suglasnost Ministarstva financija provodi program stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u 2022. godini.

U plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2022. godinu uključili smo teme iz područja računovodstva koje je Ministarstvo financija objavilo kao prioritetne s oznakom „A“ kao i druge računovodstvene teme koje su aktualne i relevantne  za obavljanje revizorskih usluga te teme iz područja ‘ostalo’. Teme se odnose na primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te na aktualnosti koje proizlaze iz njihove promjene. Teme također pokrivaju i porezne aspekte primjene pojedinih standarda. Pohađanjem edukacija dodjeljuju vam se bodovi.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

Stalno stručno usavršavanje prema planu i programu organizatora namijenjeno je ovlaštenim revizorima, revizorskim vježbenicima te svim ostalim profesionalnim računovođama koji žele obnoviti ili unaprijediti svoja stručna znanja i vještine te ovladati aktualnim promjenama u standardima financijskog izvještavanja te poreznim propisima vezanima uz njihovu primjenu. Aktivnosti prema planu i programu mogu pohađati i svi ostali zainteresirani polaznici koji imaju dovoljno predznanja.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA

Kroz aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora prema ovom predloženom planu i programu imamo za cilj ostvariti ishode učenja primjereno razini stručnosti profesionalnih računovođa odnosno ovlaštenih revizora, na način kako su opisani u Međunarodnim standardima edukacije koje je objavio IAESB (Odbor za međunarodne standarde edukacije računovođa). Polazeći od ciljne skupine koju čine ovlašteni revizori, očekivani ishodi učenja su usmjereni na doprinos zaštiti javnog interesa, kvaliteti revizije, poboljšanju rada i promociji kredibiliteta revizorske profesije.

PREGLED PROGRAMA

25.01.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MSFI 15
 • Diskutirati učinke varijabilnog dijela naknade na mjerenje prihoda
 • Prepoznati i razlikovati ugovor s kupcima u konkretnim situacijama od drugih ugovora
 • Diskutirati računovodstvene implikacije modifikacije ugovora s kupcima
 • Objasniti i raspraviti, kroz diskusiju i na primjerima, izazove iz prakse

15.02.2022.

dr. sc. Mirna Koričan Lajtman

 • Identificirati koje interpersonalne situacije polaznicima uzrokuju stres
 • Naučiti učinkovite tehnike komunikacije i slušanja koje pomažu u smanjivanju svakodnevnog stresa
 • Naučiti kako surađivati s različitim tipovima ”teških” ljudi koji nam uzrokuju posebno visoku razinu stresa
 • Detektiranje izvora stresa
 • Savladati osnovne tehnike i metode upravljanja svakodnevnim stresom

22.02.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve standarda za pripremu financijskih izvještaja
 • Analizirati ključne politike i procjene kod pripreme financijskih izvještaja
 • Analizirati izmjene MSFI-ja i HSFI-ja
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MSFI i HSFI

15.03.2021.

izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak

 • Prikazati elemente normativne i primijenjene etike
 • Razložiti elemente Kodeksa poslovne etike revizora
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene etičkih kodeksa

22.03.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve standarda za sastavljam izvještaja o novčanim tokovima
 • Pripremiti izvještaj o novčanom toku primjenom indirektne metode
 • Analizirati pokazatelje na temelju izvještaja o novčanim tokovima

26.04.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Identificirati temeljna obilježja poslovnih segmenata
 • Analizirati zahtjeve za objavu općih informacija o izvještajnim segmentima
 • Analizirati zahtjeve za objavu podataka o dobiti/ gubitcima, imovini i obvezama izvještajnih segmenta
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MSFI 8

17.05.2022.

dr. sc. Mirna Koričan Lajtman

 • Razumijeti važnost uspješnog postavljanja prioriteta
 • Osvijestiti odgovara li stil vođenja tima fazi razvoja te definirati akcije
 • Evaluirati timsku ulogu sa prednostima i nedostacima uloge te posljedičnim aktivnostima
 • Naučiti koji grupni procesi predstavljaju gubitak u timskom radu te smanjuju kvalitetan timski rad i odlučivanje

24.05.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve standarda za pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Analizirati izmjene MSFI-ja i HSFI-ja
 • Analizirati ključne politike i procjene kod pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja

07.06.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Razlikovati između prijevarnog financijskog izvještavanja i pronevjere imovine
 • Analizirati trokut prijevare
 • Diskutirati revizorovu odgovornost za procjenu rizika od prijevare i otkrivanje značajnih pogrešaka uslijed prijevare
 • Prepoznati posebna područja rizika od prijevare i razviti postupke za otkrivanje prijevara

28.06.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Identificirati ugovor o najmu
 • Izračunati i prikazati obvezu za najma kod najmoprimca
 • Klasificirati najmove za potrebe mjerenja i priznavanja kod najmodavca
 • Analizirati promjene MSFI 16 uslijed pandemije COVID 19
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MSFI 16-a

06.09.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MRS 41 i HSFI 17
 • Analizirati razlike između MRS 41 i HSFI 17
 • Objasniti i raspraviti, kroz diskusiju i na primjerima, izazove iz prakse

27.09.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MRS 37
 • Razlikovati rezerviranja od drugih obveza i nepredvidivih obveza
 • Primijeniti pravila priznavanja rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade
 • Mjeriti rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MRS 3

18.10.2022.

izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak

 • Prikazati elemente normativne i primijenjene etike
 • Razložiti elemente Kodeksa poslovne etike revizora
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene etičkih kodeksa

25.10.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

 • Analizirati zahtjeve MRS 8
 • Razlikovati računovodstvene politike od računovodstvenih procjena i pogrešaka
 • Analizirati efekte promjene računovodstvenih politika na poslovni rezultat i poreze
 • Prikazati promjenu računovodstvene politike u financijskim izvještajima
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MRS 8

15.11.2022.

dr. sc. Mirna Koričan Lajtman

 • Povezati osobne vrijednosti s motivacijom
 • Razumjeti kako motivacijski sustavi imaju utjecaja na ponašanje zaposlenika i angažiranost
 • Planirati kako uspješno motivirati sebe i članove vlastitog tima

22.11.2022.

dr. sc. Branka Remenarić

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati zahtjeve MSFI za poslovna spajanja i podjelu trgovačkih društava
 • Analizirati porezne aspekte poslovnih spajanja i podjelu trgovačkih društava
 • Analizirati zahtjeve MSFI za spajanja društva pod zajedničkom kontrolom
 • Priznati i mjeriti goodwill ili dobit iz povoljne kupnje i nekontrolirajući interes
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene MSFI 3

20.12.2022.

dr. sc. Ivan Čevizović

 • Analizirati ključne elemente i obilježja izmjene poreznih propisa
 • Analizirati utjecaj odgođenih poreza
 • Diskutirati, na primjerima iz prakse, izazove primjene poreznih propisa

CIJENA

Cijena edukacija kreće se od 300,00 do  600,00HRK + PDV.

U cijenu su uključeni svi materijali potrebni za uspješno prolaženje programa.

Prijavite se na: info@zsemakademija.hr