Program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2024. godinu


Novosti u poreznim propisima u 2024. godini
seminar (webinar)


16. prosinca 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Računovodstvo “A”
dr. sc. Ivan Čevizović

Cijena: 60 EUR + PDV. 
Prijave: https://forms.gle/PtDFTetzL4rCPYXw7Računovodstvo poljoprivredne aktivnosti sukladno MSFI i HSFI
seminar (webinar)


25. studenog 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Računovodstvo
dr.sc. Branka Remenarić

Cijena: 45 EUR + PDV. 
Prijave: https://forms.gle/cBAfPxtm391bAcyK9Učinkovito vođenje timovima u računovodstvenom odjelu
seminar (webinar)


06. studenog 2024.
09.30 – 15.00h

Područje: Ostala područja
dr. sc. Mirna Koričan Lajtman

Cijena: 75 EUR + PDV. 
Prijave: https://forms.gle/d3rQoJAKXa9NKqRE6Štetni ugovori i ostala rezerviranja u skladu s MRS 37 Rezerviranja, nepredviđene obveze i
nepredviđena imovina

seminar (webinar)


28. listopada 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Računovodstvo
dr.sc. Branka Remenarić, dr.sc. Ivan Čevizović

Cijena: 45 EUR + PDV. 
Prijave: https://forms.gle/3SwHYkd2cm3i9kKCA


MSFI 10 Konsolidirani financijski izvještaji
seminar (webinar)


16. rujna 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Računovodstvo “A”
dr.sc. Branka Remenarić, dr.sc. Ivan Čevizović

Cijena: 60 EUR + PDV. 
Prijave: https://forms.gle/Du3ZwwbrSWjddzKB9


Otkrivanje financijskih prijevara
seminar (webinar)


24. lipnja 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Revizija
dr.sc. Branka Remenarić, dr.sc. Ivan Čevizović

Cijena: 45 EUR + PDV. 
Prijave: https://forms.gle/ya1fKU5hZwRVrt1L9


Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti
seminar (webinar)


27. svibnja 2024.
09.30 – 15.00h

Područje: Računovodstvo
dr.sc. Branka Remenarić, dr.sc. Ivan Čevizović

Cijena: 75 EUR + PDV. 
Prijave: https://forms.gle/Jqe7TBa95urwWLRP9


Etika revizorske struke
seminar (webinar)


15. svibnja 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Ostala područja
izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak

Cijena: 45 EUR + PDV. 
Prijave: https://forms.gle/vRFMXMg9AUZRqru6A


Prezentiranje financijskih izvještaja sukladno MRS 1 i Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih
financijskih izvještaja s primjerima iz prakse te očekivane promjene

seminar (webinar)22. travnja 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Računovodstvo “A”
dr.sc. Branka Remenarić, dr.sc. Ivan Čevizović


Minimum propisanih obveznih objava u bilješkama sukladno Hrvatskim standardima
financijskog izvještavanja za mikro i male poduzetnike

seminar (webinar)25. ožujka 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Računovodstvo “A”
dr.sc. Branka Remenarić, dr.sc. Ivan Čevizović


Računovodstvene procjene u skladu s MRS 8 Računovodstvene politike, promjene
računovodstvenih procjena i pogreške

seminar (webinar)26. veljače 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Računovodstvo “A”
dr.sc. Branka Remenarić, dr.sc. Ivan Čevizović


Primjena MSFI 15 Prihodi po ugovorima s kupcima
seminar (webinar)

23. siječnja 2024.
09.30 – 12.45h

Područje: Računovodstvo “A”
dr.sc. Branka Remenarić, dr.sc. Ivan Čevizović