Upravljanje konfliktima u poslovnom okruženju

Edukacija “Upravljanje konfliktima u poslovnom okruženju” od Mateja Nakića, magistra psihologije, bavi se različitim aspektima konflikata u interpersonalnim i organizacijskim kontekstima. Program istražuje definicije i elemente konflikta, akademsko poimanje sukoba, i različite perspektive na konflikte – od tradicionalnog do suvremenog pogleda. Također, obrađuje uzroke konflikata, kao što su organizacijski, osobni, komunikacijski i psihološki čimbenici.

Program detaljno proučava konflikte i socijalnu kogniciju, kognitivne pristranosti, faze konflikta te načine rješavanja konflikata, uključujući indirektne i direktne tehnike. Edukacija naglašava kako konflikti nisu inherentno negativni, već mogu imati i pozitivne posljedice, ovisno o pristupu i načinu upravljanja njima.

Matej Nakić, mag. psych.
26. travnja 2024.
09.00 – 16.30h
Ulica Filipa Vukasovića 1, Zagreb

Cijena sudjelovanja iznosi 300 EUR + PDV.
Ako se prijavite do 14.4., ostvarujete 15% popusta na redovnu cijenu, a ako se prijavite u paru, nudimo Vam 25% popusta na obje kotizacije.
Za dvije kupljene kotizacije, treću dobivate GRATIS (isključivo za prijave do 14.4.)

Prijavite se putem linka: https://forms.gle/YtgBe7BPZDfRRQfJ9